Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegelij ke beenderen gevonden, zoodat de dorsale bekken wand uit een verloskundig oogpunt geen beteekenis meer heeft. Vandaar dat

inde veterinair-verloskundige leerboeken de bekkens van het schaap, de geit, het varken en den hond steeds zonder het sacrum worden afgebeeld.

Aan den anderen kant volgt uit de uitgebreide beenige verbinding tusschen de schaam- en zitbeenderen, dat bij alle huisdieren de dwarse afmetingen van het bekken vrijwel onveranderlijke grootheden zijn, alleen aan de dorsale zijde, nabij het ilio-sacraalgewricht in geringe mate voor verwijding vatbaar. Deze dwarse afmetingen

176

Fig. 65.

Fig. 60.

b) Paard.

c) Rund.

Fig. 7.

Bekken van schaap en geit. (de Bruin. Greb. der kleineren Haustiere),

Sluiten