Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. Blz. Over generatiepsychosen en den invloed der gestatieperiode op reeds bestaande psychische en neurologische ziekten. Mededeeling uit de Vrouwenkliniek der Bijks-Universiteit te Utrecht, door Dr. J. L. B. Engelhard. (Met 28 curven) 1 De stuitliggingen inde Amsterdamsche Vrouwenkliniek van 1902 tot en met 1911, door Prof. Hector Treub 103 Verslag van het behandelde inde Vergaderingen van April en Mei 1912, der Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging te Amsterdam, door Dr. Catharine van Tussenbroek 120 Mende Is: Placenta met daarin bevestigden, gemacereerden foetus, 120. Meur er; Thrombose en embolie, 121. De Sn oo: idem, 122. van Hoytema; idem, 131. – Engelhard: idem, 131. Treub: idem, 132. Kouwer; Cysteuse ontaarding van de cervix uteri, 132. Driessen: idem, 132. – de Snoo: idem, 133. Engelhard: Psychische stoornissen na eclampsie en bij de haring, 133. Kouwer: idem, 135. De peritoneale wondbehandeliug. Rapport van het Zesde Internationale Congres voor Verloskunde en Gynaecologie, 7—14 Sept. 1912, door Prof. Dr. B. J. Kouwer 137 Gynaecologische buikoperaties. (Een poging tot vergelijking der resultaten van Vijftien Nederlandsche Operateurs), door Prof. Dr. B. J. Kouwer pgg Verslag van het behandelde inde Vergaderingen van October 1912 tot Februari 1913, der Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging te Amsterdam, (Met 13 afbeeldingen) door Dr. Catharine van Tussenbroek 236 Meurer: Osteomalacie, 236. van Booy: idem, 237. van den Horn van den Bos: idem, 237. de Snoo: idem, 237. van der Hoeven: idem, 238. Slingenberg: Niercyste, 239. van Eooy: idem, 239. van de Velde: Myoom en zwangerschap, 239. van Booy: idem, 241. van den Horn van den Bos: idem, 242. Slingenberg; idem, 242. Meurer; idem, 242. de Snoo: idem, 243. van der Hoeven idem, 243. van der Hoeven: Kans op zwangerschap na keizersnede, 244. Mendels: idem, 244. de Snoo: idem, 245. Kouwer: Liposarooma renis, 245. 5,?„^osseUn de Jong: idem, 247. Montagne: Zwangersohaps-diagnosen, 247. Stratz: idem, 247. Kouwer: idem, 248. Götte: idem, 248. deJosselin de Jong; Plotselinge dood tijdens de baring, 249. de J osset inde Jong: idem bij provocatie abortus, 251. Kouwer: Discussie: pathdl. anatomie van eclampsie, 253. de Josselin de Jong: idem, 254.—

Sluiten