Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totaal aantal graviditeits- puerperale- lactatiepsychosen. psychosen. psychosen. psychosen. Aschaffenburg4) 101 18 °/0 57 °/0 26 °/c Meyer 51 64.7 „ 35.2 „ Siemerling2) 332 3 „ 86 „ 10 „ Jones 259 21.6 „ 46.3 „ 32.4 „ Münzer 101 19 „ 56 „ 25 „ Quensel 103 17.4 „ 55.3 „ 27.1 „ Keinhardt 117 11.1 „ 59.8 „ 29 „ Jolly3) 79 11.3 „ 69.6 „ 18.9 „ Weebers 20 25 „ 75 „ Utrechtsche kliniek 29 31 „ 68.9 „ Gemiddeld 1193 17.4 „ 63.8 „ 25.4 „ Het tijdstip, waarop de psychose begon, was voor de graviditeitspsychosen 4 maal inde eerste 3 maanden, en 5 maal na de 5® maand dor zwangerschap. Yan de puerperale psychosen traden er 5 gedurende de haring op; 9 na eclampsie of bij albuminurie optredende, gaven I—4 dagen p.p. de eerste symptomen. Yan de overige begonnen 4 op den len—10en dag p. partum, 1 drie en 1 zes weken na de haring. He aard van de psychische stoornis was zeer verschillend. Yan de 9 graviditeitspsychosen waren: 1 hallucinatorische verwardheid met stupor bij albuminurie (beschreven in het hoofdstuk eclampsie), 2 stuporeuse amentia, 2 melancholie, 1 hysterische depressietoestand, 2 hysterische psychosen, 1 met angst en dwangvoorstellingen. Yan de 20 puerperale psychosen waren: 1 depressie met stupor, 1 katatonie, 3 hallucinatorische verwardheid met angst, 1 met onzekere diagnose, 1 hysterische verwardheid tijdens de haring, 4 acute verwardheid tijdens de haring, waarvan 3 met albuminurie (alle beschreven in het hoofdstuk eclampsie), 9 psychosen na eclampsie of bij albuminurie (beschreven in het hoofdstuk eclampsie). Yan een bepaalde soort psychose is dus geen sprake. Toen men begon de generatiepsychosen te bestudeeren, meende men inde hallucinatorische verwardheid het prototype der geestesstoornissen in het puerperium gevonden te hebben. Fürstner4) beschreef dezen vorm ’t eerst in 1875, en langen tijd hebben de verschillende schrijvers hieraan vastgehouden. In Frankrijk en Engeland blijven ') Aschaffenburg. Allgem. Zeitschr. f. Psych. 1901 Bd. 58 p. 337. J) Siemerling. München. med. Woch. 1904 n°. 10 p. 457. 3) Jolly. München. med. Woch. 1911 n°. 3. 4) Fürstner. Archiv. f. Psychiatrie Bd. Y. p. 505. 1876.

5