Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is niets te vinden. Na het lezen vaneen boek zegt zij plotseling, dat haar inboedel thuis verkocht wordt en dat zij sterven moet. In den loop van den dag neemt de onrust toe, zij zingt nu en dan, is soms zeer angstig, hoort stemmen, is zeer prikkelbaar. Eten en drinken weigert zij, omdat het vergif bevat. Toestanden van kalmte en angst wisselen elkander af. Den 10en dag p.p. is zij stuporeus. De familie haalt haar tegen advies naar huis. Daar thuis de psychose erger wordt, wordt de vrouw naar het krankzinnigengesticht vervoerd, waar zij angtig blijkt te zijn, slecht georienteerd is, wat betreft tijd, en soms hallucinaties heeft. Ze uit herhaaldelijk zelfmoordplannen en heeft reeds eens haar kind sterk omkneld onder de woorden: „dat het maar tegelijk met haar moet sterven”. Langzamerhand wordt zij geremd en stuporeus. Diagnose, depressie met stupor. Na vier maanden wordt zij ontslagen. Zij is opgewekt, een beetje te sterk euphorisch, zoodat de mogelijkheid vaneen volgende hypomanie niet is uitgesloten. Twee maanden later sterft haar man en is zij weer licht inde war,

zoodat de familie bang is het kind bij haar te laten. Zij schijnt echter weer normaal geworden te zijn, daar zij niet in het gesticht is opgenomen. No. 14. Toe. 1907 n°. 88. 25 jaar II para met normale inwendige organen. Het bekken is plat, C. Y. 9 cM. De eerste partus had in Sept. 1905 plaats, door versie en extractie werd een dood kind geboren. Den 21 en dag trad een psychose op,

waarvoor zij gedurende zes maanden in het gesticht te Utrecht werd behandeld. Daarna was zij gezond; ook in deze tweede zwangerschap was er niets bijzonders aan haar te bespeuren. Inde familie is geen geval van krankzinnigheid bekend, wel zijn haar vader en broeders en zusters zenuwachtig. Zij vertoeft ongeveer vijf weken vóór haar bevalling inde kliniek, waar niets bijzonders aan haar wordt bemerkt. De baring duurt lang, i 38 uren, de weeën zijn zeer zwak, de vrouw gedraagt zich normaal, heeft geen overdreven pijnuitingen. Het kind is levend, weegt 3820 gr. Het kraambed is licht gestoord tot 37.9° Den 6en dag p.p. wordt de vrouw plotseling zeer angstig, zij denkt te zullen sterven evenals haar kind, zij trekt zich gesprekken van haar buren aan. Zij slaapt niet na gebruik van 1 gr. veronal. De

25

Sluiten