Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21. Operaties, waarbij o.a. de uterus werd geëxstirpeerd, maar waarbij, voor zoover na te gaan, geen bijzonder infectiegevaar dreigde. 22. Carcinoma uteri: totale exstirpatie zonder vrijmaken der ureteren. 28. Carcinoma uteri: totale exstirpatie met vrijmaken der ureteren. 24. Laparotomieën, waarbij o.a de uterus werd geëxstirpeerd en waarbij verhoogd infectiegevaar dreigde. Sectio caesarea. 25. Sectio caesarea: a. bij staande vliezen, niet onderzocht. h. „ „ „ alleen inde kliniek onderzocht. c. „ „ „ buiten de „ „ d. „ gebroken „ niet onderzocht. e. „ „ „ alleen inde kliniek onderzocht. f. „ „ „ buiten de „ „ g. onvoldoende gegevens. Voor zoover er, alles bij elkander in aanmerking genomen, sprake kan zijn van bruikbaarheid van dit materiaal voor de beantwoording der vraag, of verschil van resultaten kan worden toegeschreven aan verschil van werkmethoden, mag men verwachten, dat de sub 1 tot en met 11 bedoelde gevallen zich daartoe het best zullen leenen. Onder deze groepen bevat n°. 1 zeker wel uiterst eenvoudige laparotomieën. 1. Ovariotomie zonder complicaties. Hier zijn bij elkander gebracht de operaties, waarbij een of twee eierstokgezwellen werden weggenomen, die geen adhaesies vertoonden, niet intraligamentair waren gelegen, noch vóór, noch tijdens de operatie berstten, en waarbij zich geen enkele complicatie voordeed. Zelfs deze eenvoudige groep bevat stellig gevallen, waaraan de zooeven genoemde kenmerken niet toekomen: de wijze van beantwoording deed dit vermoeden; zoo is het ontbreken van intraligamentaire of pseudo-intraligamentaire ovariaalcysten bij sommige operateurs wel het beste bewijs, dat bij het schrijven der ziektegeschiedenis of het invullen onzer kaarten daaraan geen aandacht werd geschonken. Met steeldraaiing is het evenzoo gesteld. Ik heb den knoop doorgehakt en ook de gevallen, waar wel steeldraaiing bestond, hierin opgenomen, zelfs die, waarbij de tumor geheel of gedeeltelijk necrotisch was geworden, en die, welke een etterigen inhoud hadden,

166

Sluiten