Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij de zwangerschap liet voortbestaan, maar zich enkel zal hebben af te vragen, of hij de tuberculeuze vrouw heeft behandeld, zooals haar ziekte dit eischte. Niemand leide uit onze verdediging van het behouden der zwangerschap af, dat wijde tuberculeuze vrouw als een nagenoeg even gewenschten factor in het proces der voortplanting van het menschelijk geslacht beschouwen als haar gezonde zuster! Maar wij verzetten ons tegen een zoogenaamd eugenistische opvatting, die van provocatie abortus werkelijke verbetering van het menschenras verwacht. Misschien zal het blijken, dat al onze hierboven uitgesproken overtuigingen en verwachtingen ons nochtans op een dwaalweg brachten. Het ware onwetenschappelijk, deze mogelijkheid te willen ontkennen. Maar laat ons beginnen met dien weg te verkennen in het licht der zich zoo zegenrijk ontwikkelende praktijk der tuberculose-behandeling.

117

Sluiten