Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IY. Afloop voor de hinderen van moeders, hij wie de zwangerschap een ongunstigen invloed op den toestand der moeder uitoefende. 0 = overleden. = zeer zwak of ongezond. Groep A. -)- gezond. Welstand “1 gezondlieid vrij goed 11 = openbaar worden der tbc. OPMERKINGEN. of afwisselend. 11 van de moeder. ? 221 Voldoende ? ~ï t t 5 e" t t 9 fo No- 5 veNrdacllt van tbc. (volgnummer 12 j. 3 weken. onzeker)- 222 Voldoende ? ~cf —"t" Eén kind (volgnummer onzeker)) beeft g j longaandoening gehad na kinkhoest. H-223 Voldoende. 1 7 md. II 224 Voldoende ? “I- + + _ No. 1 sorophuleus. No. 3 heeft een paar 1 23 14 md. keer zware bronchitis gehad. II 225 Voldoende. ï (vroeggeboorte 7de maand). ? o_|_?_j_p_f_9_|_p||o Nol overl. aan tbc. op 13 j. leeftijd. 226 Onvoldoende. 1 23 4 gig No. 6 overl. aan gastro-enteritis. 13 md. ' |j 7 md. No. 2-5 onzeker. ? 227 Voldoende. T TT 4 ? 3 kinderen zwak, sorophuleus, rangnum-6 4 o_. , mers onzeker, lo md. + o 228 Voldoende 1 2 No. 2 aan tbc. overleden. 21 jaar oud. 21 j.

169

Sluiten