Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 56. Spontane partus 1 maal 38°.7, 1 maal 38°.4. Verder maximum 38°. 1. N°. 64. Extractie. Temperatuur 2 maal 38°.5. Endometritis? Verder mogen als licht geïnfecteerde gelden de volgende gevallen, waarbij de temperatuurs-verhooging echter iets aanzienlijke!’ was: N°. 47. Hydramnion, anencephalus, haemorrhagie p.p.. collaps, d. len II 38°.2 d. IV 39°.8. Verder normale temperatuur. Stinkende lochia. N°. 84. Spontane partus. Maximum. 39°. Endometritis. NO. 85. „ „ , 38°.7 N°. 89. „ „ „ 39°. Tien dagen stinkende lochia. Een meer ernstige kraambedstoornis deed zich voor bij : N°. 29. Spontane partus. Temperatuur d. I 39°.5. Verder maximum 40°. Geen oorzaak gevonden. Gedurende 10 dagen behandeld, daarna wegens weigeren van opnemen inde kliniek aan den huismedicus overgedragen. N°. 66. üitgezakte arm, haemorrhagie p.p. Maximum 89°.5. Van d. VI af normaal. Pneumonie. N°. 72. Spontane partus, uterus nagevoeld, d. VI. resten verwijderd! Temperatuur tot 39°.7. Chronische pneumonie (tuberculose?) N°. 94. Gemelli I spontaan II extractie. Hydramnion, tamponnade. Temperatuur tot 39°. 8. Lochia stinkend. Ontstoken ulcera cruris. Bij N°. 66 is een andere oorzaak gevonden voor de temperatuursverhooging, bij N°. 72 is de techniek onvoldoende geweest. Deze 2 gevallen mogen dus niet ten laste van de manueele placentaverwijdering komen. Ten slotte 2 gevallen met doodelijken afloop: N°. 53 en N°. 74. N°. 53 is voor ons doel onbruikbaar, aangezien het een geval is van manueele verwijdering van de placenta bij uterusruptuur. N°. 74. Bij deze vrouw werd de hulp ingeroepen van de verloskundige polikliniek dooreen vroedvrouw (onder wier leiding de vrouw na eeu langdurigen partus van vier dagen spontaan bevallen was) omdat de nageboorte niet wilde komen. Nadat eenige malen, zonder succes, de handgreep van Credé was toegepast, werd de placenta, die zeer vast zat, met de hand verwijderd. De vrouw had ondertusschen vrij veel bloed verloren. Temperatuur dadelijk na de verwijdering van de placenta 37°.8, ’s avonds 36°.9, den volgenden dag 39°.3. Na twee dagen vloeide de vrouw nog vrij veel; een klein stukje placenta werd nog uit den uterus verwijderd; daarna heeft de vrouw niet meer gevloeid. Zij bezweek 3Vs etmaal p.p. Bij de sectie bleek er een sterke bloedledigheid te zijn van alle organen.

275

Sluiten