Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

481, 451), was de menstruatie-cyclus versneld, resp. verkortl). Uit bovenstaand feiten-materiaal is m.i. deze gevolgtrekking gerechtvaardigd: Onafhankelijk van afwijkingen in structuur, bloedvulling of ligging . van de baarmoeder zelf, heeft er bij de regelmatig menstrueerende vrouw maandelijks een typische verandering van het baarmoederslijm vlies plaats; morphologisch, alsook biochemisch komt die verandering overeen met de deciduale reactie inde zwangerschap. Hoe is die metamorphose te. verklaren? Bij de beantwoording dezer vraag verlaten wij het terrein der exacte waarneming en zijn wij verplicht ons te begeven op het glibberig pad der hypothese. Toch vinden wij ook op dien weg hier en daar steun inde uitkomsten van het dier-experiment. Inde eerste plaats verdient het orgaan, dat de physiologie van het geslachts-aparaat beheerscht, het ovarium onze belangstelling. Ook in het ovarium heeft maandelijks een verandering plaats, nl. het barsten van den follikel van de Graaf met de daaropvolgende ontwikkeling van het corpus luteum menstruationis, dat bij ingetreden zwangerschap den betrekkelijk grooten omvang verkrijgt vaneen corpus luteum verum. De bekende proefnemingen van Praenkel, Yillimin, Ancel en Bouin e.a. hebben aangetoond, dat het corpus luteum groote beteekenis heeft voor de nesteling van het ei; door afscheiding van nog onbekende stoffen (hormonen) maakt deze inwendige klier het baarmoederslijm vlies geschikt voor de aanhechting van de kiemblaas. Wordt het corpus luteum vernietigd inde eerste dagen na de copulatie, terwijl het ei nog los inde baarmoederholte zich bevindt, dan komt geen zwangerschap tot stand (Praenkel), het eitje vindt geen gesohikten bodem om te groeien, er ontstaat geen decidua. Op welke wijze het corpus luteum zijn werking ontvouwt, is nog ten eenenmale onbekend; de weg van het zenuwstelsel schijnt uitgesloten, want ook getransplanteerde ovaria oefenen eenzelfden trophischen invloed uit (Loeb). Ongetwijfeld wordt de prikkel op het slijmvlies overgebracht door middel van de bloedbaan: injectie vaneen alcoholisch extract van het corpus luteum doet bij jonge dieren veranderingen ontstaan, die volkomen gelijken op zwangerschaps-veranderingen (Hermann). Hoogst belangrijk zijnde experimenten van Loeb, die bij cobaya’s*en konijnen een decidua zag *) Op eenvoudige wijze kan men aldus de normale of ziekelijke gesteldheid van het slijmvlies formuleeren: bijv. ClBcr heteekent een normaal slijmvlies 18 dagen p.m. Cise« of ClBaa is pathologisch.

166

Sluiten