Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Degeen,«die de ovaria wegneemt of vernietigt of beschadigt, weet dus nooit te voren, hoeveel of hoe weinig schade hij zijn patiënt zal toebrengen. Ook de leeftijd der vrouw geeft hem hiervoor geen vertrouwbaren maatstaf; ik kom hierop terug. Andere radiotherapeuten geven al deze nadoelen van de vernietiging der ovaria meer of minder openlijk toe, maar beroepen er zich op, dat de bestraling zoo nauwkeurig kan worden gedoseerd, dat men op ieder gewenscht oogenblik kan eindigen, dat men juist zoo ver kan gaan met de opheffing of de vermindering van de functie als men in het bepaalde geval noodig oordeelt. Aan twee artikelen van Menge en Eymer1), bedoeld als een warme verdediging der myoom-behandeling met X-stralen, maar in werkelijkheid een doorloopende veroordeeling daarvan, ontleen ik het volgende: de cursiveering is van de schrijvers zelf. „In gut zwei Dritteln der Falie kam es zu mehr oder weniger ausgesprochenen Ausfallserscheinungen, d. h. Ersoheinungen neurotischer Art, die vorher nicht bestanden batten, und bei fast allen Frauen, die noch im Besitze der Ovarien waren, zu irgendwelchen sonstigen Sensationen, wenn diese auch noch nicht direkt als Ausfallserscheinungen angesprochen werden können” (blz. 286). „Bei anderen, und besonders bei jüngeren Frauen, konnte man deutliche Ausfallserscheinungen ein Jahr lang und langer beobachten. Drei wegen verschiedener Affektionen behandelte Patientinnen wünschten, in Sinne der Oligomenorrhoe gebessert, keine weitere Bestrahlung, da, wie sie spontan auszerten, Aio Libido ganz auffiillig abnahm .... enz.” (blz. 287). „In der Mehrzahl aller unserer Falie kam es zu mehr oder weniger ausgesprochenen Ausfallserscheinungen, die sich manchmal von den Symptomen nach operativer Kastration in nichts untersohieden und nicht unterschatzt werden dürfen” (blz. 291). Onder „oude vrouwen” wordt door Menge verstaan zij, die het veertigste jaar voltooid hebben! Dat het gelukt is, sommige vrouwen van haar bezwaren te bevrijden door bestraling, zonder de menstruatie geheel te doen ophouden, staat vast. Maar dat het mogelijk zou zijn, in ieder geval dit schijnbaar „ideale” resultaat te bereiken, is niet waar; men hoopt dat en wordt teleurgesteld. Green wonder. Zelfs na operatieve castratie beleeft men die teleurstellingen. Ik was genoodzaakt bij een 41-jarige virgo den uterus te exstirpeeren wegens aanhoudende r) Monatsohrift für Geburtshülfe und Gynakologie, Bd. XXXY, 1912.

214

Sluiten