Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardigheid eischen de geheele verwijdering van den uterus. Ook de zitplaats der tumoren kan hiertoe noodzaken. Een andere belangrijke wijziging inde techniek en wel een van principieelen aard is in verloop van tijd toegepast, nl. de behandeling der ovaria. De myoomoperaties hebben een uiterst leerzame geschiedenis doorgemaakt. Lang nadat de ovariotomie reeds zooveel van haar verschrikkingen had verloren, dat zij tot de weinig gevaarlijke operaties mocht worden gerekend, bleef de operatieve behandeling van het uterus-myoom een bedenkelijke onderneming. De behandeling van den amputatiestomp der myomateuse baarmoeder bleek niet op zoo eenvoudige wijze mogelijk als hij het eierstoksgezwel. Het achterlaten inde buikholte van den eenvoudig afgesnoerden of na doorsteking afgesnoerden stomp werd al te dikwijls gevolgd door doodelijke peritonitis of door doodelijke bloeding. De extra-peritoneale stompbehandeling gaf tallooze onaangenaamheden. Heen wonder dus dat men naar eenvoudiger en veiliger behandelingswijze zocht en deze o. a. meende te vinden inde castratie. In vergelijking met het tot dusverre bereikte waren de primaire uitkomsten schitterend. Om welke reden zij niet kon bevredigen, behoeft inden tegenwoordigen tijd haast niet meer te worden betoogd. Men gaf de baarmoeder met haar gezwellen prijs aan de atropine, die meestal volgde op de verwijdering der eierstokken, en waagde het er dan op, dat wellicht reeds te voren bestaande neorose van het gezwel of boosaardige woekering van den tumor zelf (vooral sarcoom) of van het baarmoederslijmvlies (vooral carcinoom), of wel de aanwezigheid van poliepen misschien nog bittere teleurstelling zou kunnen oploveren. Maar bovenal, men leerde al de ellende kennen, die door de castratie aan de vrouwen werd bereid! Die methode is dus opgegeven, nagenoeg door iedereen, en komt misschien nog nu en dan als uitzonderingsmaatregel in aanmerking. Het is een raadsel van den eersten rang, dat radiotherapeuten deze ernstige ervaring doorloopend miskennen! Een stap vooruit was de abdominale cervix-amputatie met de elastieken ligatuur van Kleeberg, in ons land met warmte aanbevolen door Treub. De primaire uitkomsten waren zeer bevredigend, beschouwd inde lijst van haar tijd, maar weldra kwam men toch onder den indruk van het ongerief, dat de uitstooting van den elastieken band door de vagina, de blaas, den buikwand, nog na jaren, opleverde. Ook deze methode is, mede om nog andere redenen, vrijwel afgeschaft. Daarop is ik schets slechts vluchtig de totale exstirpatie van de myomateuse baarmoeder ter hand genomen en weldra met

244

Sluiten