Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe echter cellen als de bovenbedoelde als phagocyten kunnen optreden, is mij niet duidelijk. Pekelharing !) zegt: „Dit (n.l. het „optreden als phagocyt) zou niet mogelijk zijn, indien de cel door een vlies omhuld werd, tenzij men wilde aannemen, dat het vlies „doorboord werd, zoodra de cel met een daarbuiten gelegen voorwerp in aanraking komt, en bij zulk een onderstelling wordt aan „het vlies alle beteekenis als een zelfstandige, beschuttende laag „ontzegd”. Zoeken wij een antwoord op deze vraag bij Metchnikov, den grondlegger der phagocytenleer, dan worden wij ook al niet wijzer. Metchnikov2) zegt: „So hat Matchinsky, in einer in mei„nem Laboratorium ausgeführten Arbeit, die Erscheinungen genauer „verfolgt, unter welchen die Eizelle verschiedener Saugetiere von „umgebenden Elementen der Granulosa ganz oder theilweise ver„zehrt werden”. Wanneer wij nu de publicatie van Matchinsky 3) hierop naslaan, dan worden wij zeer teleurgesteld. Hij maakt er zich af met de volgende bewering: „Le but demon travail ne consiste pas a „démontrer I’existence des phénomènes phagocytères, qui sont déja „un fait avéré” ... en juist dit wenschen wij te weten! Wat het doel van zijne studie dan wel is? j,l°. a voir si vraiment I’atrophie des ovules des mammifères se „distingue notablement de ce même processus ehez d’autres vertébrés; „2°. j’ai voulu, en outre, approfondir d’avantage I’étude de la mani„festation de la phagocytose dans ces cas particuliers, e’est a dire voir „de quelle fagon ces phagocytes dévorent les clements de I’oeuf”. In zijn historisch overzicht vinden wij bij Matchinsky, dat Henneguy meende, dat het follikelepithelium tot voeding der eicel dient en dat na degeneratie van dit epithelium ook de eicel te gronde gaat. Volgens Schottlaender is „der Zustand des Follikel„epithels nur bedingt verwerkbar”; het epithelium kan nog normaal zijn, terwijl het ei alle verschijnselen van atropine vertoont. Het feit dat het ei, dat atrophieert, niet eenvoudig geresorbeerd, maar vernietigd wordt door nabijgelegen cellen, was reeds lang bekend. Pflüger had reeds opgemerkt, dat de granulosacellen („Hagelzellen”) uitloopers zenden naar het binnenste gedeelte van ‘) Pekelharing. Weefselleer, p. 39. 2) E. Metchnikov in Kolle n. Wassermann. Handb. der pathol. mikroorganismen. 2e Anfl., Bd. 11, p. 672. 3) Dr. N. Matchinsky. De I’atrophie des ovnles dans les ovaires des mammifères. Annales de I’institut Pasteur T. 14 1900, p. 117.

138

Sluiten