Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Jan. 12.30 v.m. Ontsluiting volkomen, Uitbating met de tang. Kind 2800 gr., asphyctisch, komt bij. 7don dag wegens psychose naar neurologische afdeeling overgebracht. Pols steeds hoog, 110. Ka 6 weken genezen ontslagen. Teekening 111. 111. W. I-p. 24 j. Yorigen dag gezond. Weet niet van oedemen, ’s Morgens in krampen gevonden. Thuis zeer veel aanvallen gehad. 4 Maart T7, 2 u. n.m. opgenomen. Sterke cyanose, onregelmatige ademhaling, bewusteloos. Pols gespannen, frequent. Zwangerschap 34 weken. Geen kinderlijke harttonen. Inw. staande portio. Ka aderlating geen aanvallen gedurende l'/a uur. Algemecne toestand gaat daarna weder achteruit, pols wordt kleiner en frequenter. Ka 2de aderlating blijven de aanvallen 3% uur weg, de cyanose wordt minder, ademhaling rustiger. Om 10 u. 20 een lichte aanval, daarna nog tweemaal lichte trekkingen; ’s nachts begint patiënte op vragen te reageeren, drinkt. Tegen den morgen onrustiger, weeën. 5 Maart 9u. v.m. loopt vruchtwater af, 9 u. 30 doode foetus geboren, 2500 gr. Kraambed beneden 38°. 27 Maart. Bij ontslag nog een spoor eiwit, pols ongeveer 100. 12 April. Urine eiwitvrij. Pols 84. Teekening IY. IY. v.d. L. 11-p. lste partus sponte praematurus, kind dood. Gezond geweest, geen oedemen of hoofdpijn gehad; ’s morgens bewusteloos met krampen naast het bed gevonden. 17 Aug. T7. 9 u. 30 opneming. Forsch gebouwde vrouw, bewusteloos, licht cyanotisch. Pols hard, gespannen. Zwangerschap ± 32 weken. Kinderlijke harttonen regelmatig. Inw. cervix gesloten. Ka de aderlating blijven de aanvallen 4 uur weg, daarna 2 u. 40 n.m. lichte aanval. Toestand schijnt vooruitgaande, ’s Avonds 6 u. 40 plotseling weder een zware aanval, gevolgd door 4 opeenvolgende aanvallen binnen een uur. Ka 2de aderlating geen aanvallen meer. ’s Kachts zeer onrustig, weeën. 18 Aug. 8 u. v.m. Yruchtwater loopt af, kort daarop kind spontaan geboren. Gewicht 1690 gr. In couveuse goed opgegroeid. Kraambed ongestoord. Bij ontslag urine eiwitvrij, pols 90—100. Teekening Y. Y. H. I-p. 17 j. 12 Aug. vruchtwater afgeloopen. 16 Aug. lu. n.m. 3 o.m. ontsluiting. 5 u. 50 n.m. lste aanval. 8 u. 40 n.m. opneming. Yrij tengere vrouw, bewusteloos, bleek. Ademhaling rochelend. Kinderlijke harttonen langzaam. Zwanger-

293

Sluiten