Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de grens tusschen granulosa en theca interna is steeds scherp. Dit is niet het geval naar de holte toe („Zersplitterung und Auffaserung”). De granulosacellen zijn op rijen geplaatst en staan loodrecht op de theca interna. „Der Vergleich von Wallart, dass die Granulosazellen „„wie „junge Keulenpilze aus dem Boden hervorstehen” ” und das die Anord„nung der Zeilen oft aussieht „ „wie die Garben eines Feuerwerkskör„pers” ” ist sehr treffend.” De granulosalaag bestaat uiteen 10-20-tal boven elkander geplaatste cellen. Mitosen zijn weinig te vinden. De cellen zien er precies uit als die, welke in het vorige praeparaat beschreven zijn. d. Theca intima (= „Basalmembran”, = Grenzfaserrnembran”). Hegar: Na kleuring volgens Bielschowsky-Maresch bestaat deze uit fijne flbrillen, die een duidelijke laag vormen tusschen granulosa en theca interna. Vaneen doorgebroken gedeelte van deze laag is nergens iets waar te nemen. Meyer: Op enkele gedeelten schijnen de epitheliumeellen vlak tegen de capillairen van de theca interna aan te liggen „an anderen liegen zwi„schen Granulosa und Theca spindelige Zeilen parallel der Oberflache”. Schröder: Bestaat uit fijne flbrillen. Zeer duidelijke „fast geradlinige” membraan. „Nur an ganz wenigen Stellen biegen die sonst concentrisch Ver„laufenden Fibrillen urn in radiarem Verlauf und schicken feinste „Faserchen zwischen den Granulosazellen”. Wallart: „feinste Fasern teilweise mit .anhaftenden spindeligen Kernen”. Reusch I: Met de kleuring van Bielschow sky-Mar esch wordt een goed ontwikkeld net van vezelen verkregen, dat aan de grens van de granulosa ineen scherpe lijn eindigt. De granulosa is geheel vrij van bindweefsel. „Zu einer eigentlichen Membran sind die Fasern jedoch nicht „angeordnet, obwohl sie einen deutlichen zirkularen Abschluss des Faser„netzes der Theca interna bilden.” Reusch II: Bij dit praeparaat bestaat eenige afwijking van het vorige. „In „der Theca int. kreuzen sieh die Fasern nach allen Richtungen; die „Grenzfasermembran ist nur an einzelnen Stellen noch deutlich zu erken„nen. Hier liegen einige Fasern zirkular zwischen Theca int. und Granulosa und bilden einen deutlichen Abschluss des Fasernetzes der Theca „int. an anderen. Stellen dagegen fehlt diese Zirkulare. Man sieht hier „mit starker Vergrösserung, wie die Fasern sich nicht mehr zu einer „zirkularen Schicht zusammenschliessen, sondern radiar umbiegen und „in die Granulosa eindringen. Die Grenzfasermembran hat sich aufge„gesplittert, überall schlangeln sich die Fasern der Theca int. direkt „ein kleines Stück weitin die Granulosa hinein.” Het grootste gedeelte der granulosa is nog geheel vrij van bindweefsel, slechts tusschen de cellen van het buitenste gedeelte ziet men bindweefselvezelen. De capillairen van de theca interna vormen nog de grens tusschen theca interna en granulosa. Inde granulosa worden nog geen capillairen waargenomen.

93

Sluiten