Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plus minus 25 °/0. Hetzelfde blijkt uit de sterftecijfers voor die steden, waar de griep in vrij hevige mate heeft geheerscht: voor Amsterdam b.v. bedroegen de cijfers resp. ruim 89 en 74 (dus bijna een verdubbeling), voor Rotterdam resp. 28 en 43, voor Groningen 4'/a en 15. Het totaal aantal bevallingen bedroeg in Nederland inde jaren 1908 tot en met 1917 1.765.488. De totale sterfte aan „ziekten van de zwangerschap en het puerperium” bedroeg in datzelfde tijdvak 4073. Hieronder zijn dus begrepen de gevallen van dood door of na abortus. Om te kunnen berekenen, in hoeveleder gevallen de moeder „haar pogen om de wereld te verrijken, met het leven boet”, zullen wij dus dit sterftecijfer hebben te gebruiken. Het aantal bevallingen echter dient met het aantal misgeboorten vermeerderd te worden (de vroeggeboorten zijn reeds in het aantal begrepen). Ha hetgeen wij over de frequentie van abortus gezien hebben, zal een schatting van 1 op 5 niet te hoog gesteld zijn. Het cijfer 1.765.488 wordt dus 2.118.585, hetgeen een sterfte geeft van 1 op 520. Het sterftecijfer voor de Verloskundige Polikliniek, n.l. 1 op 556, is dus gunstiger, maar niet heel veel verschillend van dat voor het geheele Rijk. Het verschil is in ieder geval te gering, om er met zekerheid uitte mogen concludeeren, dat de gunstige obstetrische omstandigheden een beslisten invloed ten goede doen gelden Evenmin is het mogelijk, een eenigszins waarschijnlijke verklaring te geven van de groote plaatselijke schommelingen, welke b.v. duidelijk aan den dag komen in het volgende lijstje van sterftecijfers in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners, gedurende 1909 tot en met 1917, gemiddeld per jaar (gezuiverd t.o.v. de abortusgevallen) : Amsterdam lop 434.9 Delft lop 718.36 Rotterdam „ „ 683.94 Dordrecht „ „ 612.89 Den Haag „ „ 668.29 Leiden „ „ 663 Utrecht „ „ 654.66 Schiedam „ „ 655.62 Groningen „ „ 501.31 Den Helder „ „ 1021.87 Haarlem „ „ 453.54 Hilversum „ „ 456.60 Arnhem „ „ 463.02 Leeuwarden „ „ 390.02 Den Bosch „ „ 528.36 Deventer „ „ 662,40 Maastricht „ „ 601.50 Enschedé „ „ 519.95 Tilburg „ „ 439.74 j ' Zwolle „ „ 754.37 Apeldoorn „ „ 597.43 Emmen „ „ 543.55 Nijmegen „ „ 414.55

267

Sluiten