Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begin, zij n zetel inde huid zelve en wordt daarom door Me ndel x) genoemd oedema cutis 'proprium. Het kan ontstaan na inwerking van vocht, koude, na infectieziekte; kan acuut of chronisch optreden zonder dat een oorzaak bekend is. Als voorbeeld vaneen dergelijk oedeem noemt Men d e 1 de hydrops scarlatinosus sine nephritide; hier ontstaat een oedema cutis proprium ten gevolge van eene huidinfectie; na het verdwijnen van het oedeem kan een nephritis zich ontwikkelen. Aan de huid worden belangrijke biologische functies toegeschreven, o.m. beschouwt men haar als intern functioneerend orgaan (esophylaxie), zij zou de inwendige organen voor ziektekiemen, voor vergiften beschutten en zorgen, dat deze organen den strijd met een betrekkelijk gering en verzwakt deel daarvan behoeven aan te binden 2). Evenals bij trichophytie, bij tuberculose, enz., kan de huid ook door eene intoxiatie ten gevolge van resorptie van giftige stoffen ineen allergischen toestand gebracht worden, waardoor zij de verschijnselen van allergische immuniteit, van sensibilisatie vertoont. Nadat door resorptie de allergie der huid in het leven is geroepen, kan door verdere resorptie het plasma der cellen door uitvlokking verdichten; hierbij kan, in navolging van de veronderstelling van Me n d e 1, aangenomen worden, dat inde huid keukenzout in depot wordt vastgelegd, wat eene verminderde afgifte van intercellulaire weefselvloeistof aan het omliggende weefsel ten gevolge heeft; de verhoogde weefselspanning belet weer den afvoer van het vocht doordruk op de veneuse haarvaten. Door samenwerking van deze factoren kan het oedema cutis proprium zich ontwikkelen; bij toeneming van het huidoedeem kan secundair vocht in het onderhuidsche celweefsel ontstaan. Vergelijkt men het oedeem van patiënten lijdende aan puerperale (of post-operatieve) thrombophlebitis met het oedeem, dat dikwijls bij serumziekte wordt waargenomen, dan wordt ‘) Klin. W. Jahrg, I, pag. 502. Dr. Felix Mendel: Oedema cutis proprium. *) Ned. Tijdsein-, v. Gen. 1922, Heft 11, pag. 787. Biologie der huid en immuniteit, door Dr. P. H. van der Hoog; zie ook Storm van Leeuwen (1. c., pag. 150) waar gewezen wordt op het verband tusschen huidveranderingen (eczeem) en asthma bronchiale; door het afloopen van eene allergische reactie inde huid heeft gedurende dien tijd de long meer kans vrij te blijven.

23

Sluiten