Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenmerken. T)e gevallen, waarin bij den mensch castratieatrophie van den uterus is tegengegaan door ovariumtransplantatie, en waar de menstruatie na eenigen tijd weder optrad, zijn reeds vrij talrijk. De dierproeven van Steinacli en anderen zijn zeer overtuigend. Het merkwaardige feit, dat n.l. door de transplantatie de eigen, slecht werkende ovaria tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, is vol beloften. Ten tweede, de methoden, die het ovarium zelf aangrijpen, zijn die, welke den bloedtoevoer naar de genitalia beoogen te versterken : heete zitbaden, heete irrigaties, misschien yohimbine, dat een dergelijke werking zou hebben. Misschien ook Röntgenbestraling in dien zin, dat men misschien inde toekomst de doseering zoo kan regelen, dat de follikels niet worden beschadigd maar een prikkeldosis ontvangen; zoo deelde onlangs Th al er mede, dat dit hem reeds zou zijn gelukt. De discussie over deze voordracht wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. Daar er niets meer aan de orde is, wordt de vergadering gesloten. j p jp Engelhard, Secretaris.

126

Sluiten