Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude tuberculose. Hart: vergroot (510 gram); spier vlekkig; kleppen normaal. Oude perforatie van de galblaas in het duodenum, Lever: kleine bloedingen onder de kapsel; overigens normaal. Milt: normaal. Nieren: linker zeer groot, met gezwollen schors, die bleek en vlekkig ziet; de oppervlakte ingetrokken, korrelig, bleek. Rechter nier: zeer klein, met groote congenitale cyste. Blaas; geringe cystitis. Geslachtsorganen zonder afwijkingen. Zwangerschaps-vergiftiging mag hier vrij zeker wel worden aangenomen., als eclampsie durven wij het geval niet opvatten. Het is duidelijk, dat men bij statistisch verwerken van de gevallen van eclampsie eener kliniek eenigszins in moeilijkheid geraakt, of de bovengenoemde drie gevallen daarbij moeten worden gevoegd. Met betrekking tot de therapie kan hier ten hoogste alleen vaneen zeer vroegtijdig aangewende prophylactische behandeling heil worden verwacht. In aansluiting aan de hierboven gemaakte opmerking omtrent de moeilijkheid der diagnose, niet alleen aan het ziekbed, maar ook aan de sectietafel, vermelden wij het volgende geval. IV, Toe. 1913—283. van deze vrouw beliepen spontaan en a terme. De sde zwangerschap eindigde met abortus; de vrouw had toen een bronchopneumonie en zij leed aan chronische nephritis. De drie volgende zwangerschappen eindigden eveneens ontijdig. In deze negende zwangerschap heeft patiënte op 4 Sept. bloed gebraakt en bloederige urine geloosd; opneming, die haar werd aangeraden, weigerde zij. Zij werd pas den 12den Sept. opgenomen, nadat men onze hulp had ingeroepen, voor een „eclamptischen” aanval, dien de vrouw om 10u 45 ’s morgens gekregen had. De toestand der vrouw is slecht; zij krijgt amyleenhydraat en een druppelclysma; de toestand van den pols maakt een inspuiting van kamferolie noodzakelijk. Inde kliniek krijgt de vrouw nog 2 aanvallen; na den laatsten (4U2O) blijft zij comateus. Zonder dat er meer krampen geweest zijn, wordt 15 Sept. om 6 u. v.m. de vrucht, nog pas dood, geboren; de lengte is 33 c.M. De placenta circumvallata bevat veel infarcten. Drie uren later sterft de vrouw. ObduQtie: Longen: pneumonische haarden. Hart: linker kamer wat verwijd; wand wat hypertrophisch. Lever; geen bloedingen, geen vervetting. Nieren: kleine bonte schrompelnieren. Hersenen: geen bloedingen of oedemen. Geslachtsorganen en blaas normaal. Klinisch mocht hier eclampsie worden aangenomen, maarde pathologisch-anatomische bevinding wijst daarop niet: „uraemische krampen bij chronische nephritis” schijnt een beter te verdedigeri diagnose te zijn.

148

Sluiten