Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volgende 3 vrouwen, die eclampsie gehad hebben, zijn echter niet tengevolge van deze verwikkeling gestorven; haar geschiedenissen worden elders in dit opstel besproken. V. Toe. 1911—102. 11-p. 33 j. Gestorven aan verbloeding. Zie blz. 163. VI. 1913—175. I-p. 21 j. Gestorven 24 dagen na de bevalling aan sepsis. Zie hl. 187. VII. Toe. 1914—441. VIII-p. 43 j. Gestorven 4 dagen na de bevalling tengevolge vaneen toenemende infectie, veroorzaakt door den bac. phlegmonis emphysematosae. Zie blz. 209. Eclampsie zonder krampen was 2 maal de oorzaak van den dood; aan de pathologisch-anatomische diagnose was niet te twijfelen. VIII. Toe. 1909—274. I-p. 24 j. De vrouw werd 19 Oct. inde kliniek opgenomen, omdat sedert een week oedemen aan beenen, handen en gelaat waren opgemerkt; zij voelde zich echter volkomen goed, had geen hoofdpijn, en zag er blozend en gezond uit. De pols was niet frequent, niet gespannen. Inde urine was echter veel eiwit (5%0); de urinesecretie was ruim. Bedrust, melkdieet. Den volgenden dag bleek het oedeem te zijn toegenomen, de temperatuur gestegen tot 38°, en klaagde de vrouw over benauwdheid. Inden nacht wordt de vrouw zeer onrustig, zelfs wild, zoodat amyleenhydraat toegediend moest worden. Om 5.30 v.m., nadat reeds eenigen tijd krachtige weeën zijn waargenomen, loopt bij 5 c.M. ontsluiting het vruchtwater weg. Weldra zijn er geen harttonen meer te hooren. De algemeene toestand der vrouw blijft goed, maar tijdens een wee is zij zeer opgewonden. Plotseling, om 8 uur v.m., wordt de gelaatskleur blauwbleek en de pols draadvormig. Inde hoop, dat de hartswerking zich zal verbeteren, wordt snel kamfer ingespoten en venaesectie verricht; uit de geopende ader vloeien slechts enkele druppels dik bloed. Het kind wordt snel met de tang uitgehaald, er was volkomen ontsluiting doch alle pogingen om de vrouw te redden blijven vruchteloos. Om 10 uur sterft zij, nadat er nog voortdurende vlugge trekkingen in het facialisgebied en een blijvende strabismus convergens zijn waargenomen. Obductie: Hersenen: geen oedeem, geen embolie, geen bloedingen. Lever; groot, vast, bloedig gevlekt; ook op doorsnede veel bloedingen. Mikroskopisch: uitgebreide necrose. Nieren: Geen nephritis. Mikroskopisch: geen troebele zwelling; kleine necrotische plekjes; glomeruli zonder bizonderheden. Geslachtsorganen zonder afwijkingen.

149

Sluiten