Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de portio vaginalis niet te bereiken is. Een verlossing langs den vaginalen weg is dus onmogelijk. Nog voordat de zweren op den buik tot genezing zijn gebracht, begint de baring, en reeds 5Va uur later moet wegens dreigende uterusruptuur de keizersnede verricht worden, waarbij het met ulcera bedekte stuk buikhuid gereseceerd wordt. Reeds 24 uren later is de peritonitis aan te toonen. De buikwand wordt geopend, de buikholte met physiologische zoutoplossing doorgespoeld, met gaas gedraineerd en verder opengelaten, doch binnen 2 etmalen na de operatie sterft de vrouw. Obductie: Diffuse etterige peritonitis. Milt: week. Lever slap, troebele zwelling. Nieren: troebele zwelling. Toe. 1910—98. heupluxatie beiderzijds; de bekkeningang was vernauwd (C. v. B'li c.M.). Het kind was niet groot en een spontane baring werd mogelijk geacht. Met zwakke weeën nam de ontsluiting een aanvang: 5 dagen later, bij 5 c.M. ontsluiting, liep meconiumhoudend vruchtwater af, en dit herhaalde zich telkens inden loop der volgende tien uren. De rand van het ostium was thans dik, gezwollen en liet slechts één vinger door. Uit vrees, dat het kind de nog te verwachten lange baring niet zou doorstaan en omdat er bovendien twijfel bestond of het hoofd wel door den bekkeningang zou kunnen, werd keizersnede (de klassieke) verricht, elf uren na afioopen van het vruchtwater. De vrouw overleed den 4en dag aan peritonitis. Bij de obductie werd makroskopisch geen uitgangspunt daarvan gevonden: de uteruswoud had een volkomen normaal uiterlijk op enkele doorsneden. Mikroskopisch echter vond men wel ontsteking der wond op enkele ver uiteengelegen plekken, zoodat het vrij zeker is, dat de infectie van den uterus is uitgegaan. Toe. 1912—277. waarom vier jaren geleden ook reeds keizersnede werd verricht, Den 18<ten October, om 3 u. v.m. liep, zonder dat er weeën waren, het vruchtwater weg; de portio vaginalis was nog niet verstreken en de vinger kon niet het ostium ext. passeeren. De weeën begonnen pas om 4 uur ’s middags, doch om 10.30 n.m. bleek de temperatuur tot 37.9 te zijn gestegen. Den volgenden morgen, nadat de vrouw vele kleine weeën had gehad, liet het ost. ext. nog ter nauwernood den vingertop toe, doch omdat de harttonen van het kind onregelmatig waren geworden, werd niet langer gewacht tot de ontsluiting verder gevorderd zou zijn, doch de keizersnede (klassiek) dadelijk verricht. De temperatuur

201

Sluiten