Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om 41154' wordt nogmaals 50 mgr. extr. secalis ingespoten. Samentrekkingen om 56'0 '-56'40"; 57'20''-57'55" ; 58 55 – 59'20"- 5"1'5"—1'45." ; 2'35"-3'0"; 3'15"-3'30; 3 55'-4 20 Om 5U5' wordt de proef afgebroken. Gedurende 20 minuten volgende op de injectie van 2 X 50 mgr. extr. secalis contraheerde de uterus zich dus 14 maal, terwijl de baarmoeder gedurende 490 seconden samengetrokken en gedurende 655 seconden verslapt was. Bij deze proef veroorzaakte 'IOO mgr. extr. secalis dus geen tetanus uteri, maar het aantal samentrekkingen werd vermeerderd en de duur van iedere contractie verlengd (29.5 resp. 35.3 seconden). Ook kleinere hoeveelheden secale kunnen een duidelijken invloed op de bewegingen der baarmoeder hebben. Van de mededeeling der proeven met een negatieven uitslag zal ik afzien en als voorbeeld hier een verslag meedeelen vaneen proef, die wel positief resultaat had. 14 Aug. Uier opgespannen om 3U4O'. Waarneming begonnen rin<7 die zich slechts weinig over de uterushs verplaatst) 1250 gestaakt. 'Er zijn dan iu 21 minuten 4 peristaltische contracties Geweest, terwijl er bovendien aan den uterus nu en dan geringe klenrwisselingen te zien waren, als uiting van kleine verau eringen inden tonus. Om 4U34'30" wordt 20 mgr. extr. secalis ineen ader gespoten. Samentrekkingen: Om 4"35'15" zijn er 4 insnoeringen tegelijk aanwezig; om 35'45" is er nog slechts één, die om 36 o5 zeei sterk wordt. Om 37'10" zijn er weer 3, slechts gedurende korten tijd blijven. Dan: 39'40"-40'10"; 45 20"-45 55 ; 4“50 proef gestaakt. Uier dus een veel korter durende werking van 20 mgr. extr. secalis, zich uitende in vermeerdering van het aantal tegelijkertijd aanwezige samentrekkingen der kringspier en ineen toename van de sterkte dezer samentrekkingen. Ik heb het verslag van deze proeven zoo uitvoerig ineegedeeld, om duidelijk te laten zien, dat men met de methode van uitsluitende waarneming door het buikvenster, zeer goed m staat is den aard, en tot op zekere hoogte ook de mate van werking vaneen geneesmiddel op den uterus te bestudeeren, en tevens, dat men uiterst voorzichtig moet zijn met het maken van gevolgtrekkingen, want dat zelfs een gelijke hoeveelheid vaneen zelfde secale-praeparaat den eenen dag niet, den anderen dag wel, en dan nog op verschillende wijze op de baarmoeder van één dier inwerkt. Hoe talrijk de publicaties over de werking van secalepraeparaten op'den uterus ook zijn, het is merkwaardig, dat de aan-

355

Sluiten