is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 27, 12-09-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Links: Voor stadsmenschen is een geit altijd een aantrekkelijk dier. Toch is die „aantrekkelijkheid" maar zeer bètrekkelijk, want ondanks allen goeden wil en krampachtig probeeren zal het melken niet lukken1

menschen in 't algemeen. Zij die niet volkomen op het boerenbedrijf zijn ingesteld, er dus geen koeien op na houden of kunnen houden, weten de geit op haar juiste waarde te schatten. En men moet daar ook niet te gering over denken want een goede geit — hetgeen de juiste ,,vak"benaming is, want het tegendeel wordt een slechte geit genoemd — levert zoon twee liter melk per dag. Melk, die een hooge voedingswaarde heeft. Sommige menschen lusten die geitenmelk niet, zij vinden haar wat sterk smaken, maar dat ligt in vele gevallen aan de wijze van koken. Wanneer vlak voor het koken een weinig water wordt toegevoegd smaakt de melk best en zeker wanneer zij voor pap of in thee of koffie gebruikt wordt.

Dikwijls wordt de geitenmelk gekarnd tot boter en ook dat is geen gering voordeel in dezen tijd. Een bewijs eveneens voor de gestegen waarde van de geiten is wel, dat een van de fraaie exemplaren, die op de plaatjes op deze pagina's te zien is, de mooie witte ,,sik", momenteel zeker een marktprijs haalt van tachtig gulden en meer.

Het spreekt wel vanzelf, dat de geit niet zoon verzorging mag verlangen als haar groote concurrente de koe en zij verlangt die dan ook inderdaad niet. Bij slecht weer staat zij genoeglijk in de schuur en is best tevreden met allerlei soort voer, vooral hard voer. Zacht gras, wanneer dat gras bij voorbeeld langen tijd in regen heeft gestaan, is niet zoo goed voor het dier, maar zij is daarentegen dól op wat heidestruiken. En als zij dan zoo nu en dan op een klein grasveldje kan weiden, is dat alle verzorging, die zij wenscht.

De geit verdient haar eerenaam: de werkmanskoe!

C D.

Links Boterhammen besmeerd met mijn eigen boter en ik krijg niet eens een stukje. Daar blijf ik niet bij staan, denkt de geit!

Hieronder: De vrouw van den boer weet beter weg met melken en vergis U 'niet: een goede geit levert twee liter melk per dag.

Foto'» C. Dokter