is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 31, 10-10-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wees luinig OOK MET UW LINNENGOED! De trots van onze grootmoeders was niet alleen de kwaliteit van haar linnen, maar ook vooral de zorg waarmee zij elk stuk behandelden. Diezelfde ouderwetsche zuinigheid is ook thans noodzakelijk. Op elk gebied ! HUISVROUW! ZORG DAT ALLES WAT U HEBT EN KRIJGT ZOO ZUINIG EN ZOO DOELMATIG MOGELIJK WORDT GEBRUIKT. Alleen dèn hebt U er het meeste profijt van ! Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart streeft in samenwerking met de Rijksbureaux en het Centraal Distributiekantoor naar een billijke verdeeling der goederen en tracht prijsopdrijving tegen te gaan. Laten wij van onzen kant alles doen om verspilling te voorkomen. Laten wij ons instellen op de zuinigheid die wij zouden betrachten, wanneer wij wisten, dat alles wat wij thans hebben niet meer te vervangen, niet meer aan te vullen en niet meer te repareeren zou zijn. ZEEP, TOILETARTIKELEN, etc. bevatten oliën en vetten, icelke thans niet geïmporteerd kunnen worden. Wees er dus zuinig mee! EERSTE VEREISCHTE voor zuinig stoken is, dat Uw kachel, haard of Centrale Verwarming in orde is. Laat spoedig Uw schoorsteen vegen. Straks kunt U misschien niet direct geholpen worden. GEBRUIK UW STOFZUIGER om de 2 dagen. Dat bespaart op het stroomverbruik. PRENT DIT TEEKEN IN UW GEHEUGEN ! U ZULT HET MEER ZIEN. Haal zooveel mogelijk uit Uw VOEDING, gebruik Uw KLEEDING, Uw BRANDSTOFFEN en Uw HUISRAAD zoo doelmatig mogelijk. U bevoordeelt er U zelf' in de eerste mee! Naast de praetische voorlichting, die door verschillende officieele instellingen, zooals de Economische Voorlichtingsdienst, wordt gegeven. zijn verscheidene brochures verkrijgbaar die U goeden raad geven op allerlei gebied. Dit voorlichtende werk zal worden uitgebreid. Doe er Uw voordeel mee!

PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.