is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 38, 28-11-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPLOSSING G. P. RIJKSDAALDERPUZZLE.

14 Nov. Do drang naar hst W»gten.

De verklaring is deze: de voorname villa-wijken worden in het Westen van de stad gebouwd, om ze te vrijwaren voor rook, stof, enz. van de fabrieken. Westenwinden komen namelijk veel vaker voor dan Oostenwind en Westenwind is bijna altijd veel krachtiger dan die uit het Oosten. Dus: als de fabrieken in 't Westen lagen en de villawijken in 't Oosten, zouden die sterke Westenwinden stof, rook, enz. van de fabrieken naar de villawijken voeren, waaronder deze te lijden zouden hebben.

De prijs van ƒ 2.50 werd gewonnen door:

J. C. Leeflang, van Brakelstraat 32 III, Amsterdam (West).

De vijf troostprijzen door: C. Komelis, Grachtstraat 1, Winschoten; Mostat, Kapellelaan 30, Roermond; L. A. Oddink, Ootm. straat 319, Almelo; J. de Weert, Markt 14, Assen; H. M. Abbink, Kerkstraat A 277, Eibergen.

OPLOSSINGEN!

Miniatuur-rebussen.

De eerste teekening stelde voor „Broek op Langendijk", de tweede „Valstrik".

Spreekwoord puzzle.

De 26 gevraagde woorden zijn : 1. Gehecht; 2. Econoom; 3. Pendule; 4. Signalé; 5. steiger; 6. stroeve; 7. Lumbaal; 8. krankte; 9. plateel; 10. bakking; 11. betrekt; 12. formule; 13. bladtin; 14. kluwens; 15. bewerkt; 16. sperwer; 17. fibrine; 18. bronche; 19. pronken; 20. cantate; 21. Boeddha; 22, sandaal; 23. bezeerd; 24. bromide; 25. toerist; 26. Astarte.

De spreekwoorden, op de 3e en 6e rij: Honger maakt rauwe boonen zoet. Holle vaten klinken het hardst.

BACILLEN-PUZZLE — DENKOPGAVE.

Professor Morini heeft een heel bijzondere bacil ontdekt, die over een ontzaglijk vermenigvuldigingsvermogen beschikt. Zóó geweldig, dat elke minuut het aantal van de op dat oogenblik aanwezige bacillen van die soort verdubbeld wordt.

De prof. heeft die bacil in een stopflesch en hij weet, dat die flesch in den tijd van een uur geheel vol zal zijn met de zich zoo enorm vlug vermenigvuldigende bacillen.

De vraag is nu, hoe lang het duurt, eer die flesch halfvol is?

Oplossing volgende week.

STERREN-PUZZLE.

De hierboven afgebeelde teekening stelt een deel van den sterrenhemel voor, dat in acht geheel gelijkvormige en precies evengroote velden verdeeld moet worden en wel zóó, dat in elk veld drie sterren komen.

Hoe doet men dat?

Volgende week de oplossing.

MUURRAADSEL.

Alleen horizontaal: 1. medeklinker; 2. jongensnaam (afk.); 3. opperlijn van dak; 4. bundel wol of katoen; 5. deel van boom; 6. bieten; 7. lange reepen; 8. deel van boom (meerv.); 9. buitenste stevige of harde rand (meerv.); 10. verwarmen; 11. vervoermiddel; 12. lat of roede; 13. hok, dompig verblijf; 14. afgekorte meisjesnaam; 15. medeklinker. Oplossing volgende week.

„Zeg buurman, mag ik misschien even je grasmachine leenenï"

G.P. Rijksdaalder - Puzzle

AARDRIJKSKUNDIGE PUZZLE.

In het hier volgend verhaaltje dienen alle cijfers vervangen te worden door aardrijkskundige namen volgens onderstaande aanwijzing. De ln te vullen naam moet natuurlijk goed passen in het zinsverband.

De familie Smit, bestaande uit Vader, Moeder, Ali, Lize, lansje, Piet en Jantje, was gelogeerd op de boerderij van boer Teunissen. Het was prachtig weder en de geheele familie zou een toer maken met de Jan Plezier, waarbij Teunissen dienst zou doen als koetsier.

De wagen stond klaar, de 1 zat reeds op den bok, de familie stapte 2 en leder zocht een goed plaatsje. Pa zou den tocht 3 en zat 4, zoodat de kinderen hem goed konden verstaan.

Het gezelschap bestond dus totaal uit 5 personen en toen de vrouw van den boer het 6 achter den wagen liet dichtvallen, waren allen in de beste stemming. De 7 van den boer wuifden hen goeden dag en daar ging het door prachtige lanen met onafzienbare 8 boomen. De kinderen zongen het hoogste lied en vonden het 9, ook vader en moeder amuseerden zich 10 en toen de wagen stilhield bij een dierentuin waren de kinderen heelemaal opgetogen.

Alle soorten 11 waren hier aanwezig, van 12 tot 13 toe. Een tijger zat stil in 14 en likte maar steeds aan zijn poot. Ee oppasser zei, dat het beest 15 - 16 in zijn poot gekregen had; de dokter was er al bij geweest en had het dier geholpen. De 17 om de wond waren weggeknipt en met een paar dagen zou alles genezen zijn. Nadat allen naar hartelust genoten hadden, werd de terugreis aanvaard en bij hun thuiskomst stond de schaal rijstenbrij al te wachten.

De boer ging naar den stal om de boel op te 18, Pa kreeg van zus als 19 een dikke pakkert en toen Pa vroeg of de kinderen zich geamuseerd hadden klonk het eenstemmig „201"

1. Plaats in Friesland 2. Plaats in Overijsel 3. Plaats in Zuid-Holland 4. Plaats in Overijsel 5. Plaats in Noord-Brabant 6. Plaats in Utrecht 7. Plaats in Gelderland 8. Plaats in Noord-Brabant 9. Plaats in Limburg 10. Plaats in Noord-Brabant

11. Plaats in Gelderland 12. Plaats in Limburg 13. Plaats in Gelderland 14. Plaats in Noord-Holland 15. Plaats in Drente 16. Plaats in Utrecht 17. Plaats in Groningen 18. Plaats ln Noord-Holland 19. Plaats in Drente 20. Eiland in Ned. Oost-Indië.

Voor de goede oplossing kan men volstaan met inzending van de achter de cijfers 1 tot en met 20 behoorende namen; men mag ook den volledigen tekst van het verhaaltje, met de namen ingevuld, inzenden. De oplossing wordt verwacht uiterlijk 2 December op een briefkaart aan de redactie van De Geïllustreerde Pers, postbus 497, Amsterdam. De uitslag komt in het nummer van 12 Dec. a.s. Prijzen als gewoon. — Goed succes 1

^ KRUISWOORDRAADSEL

Horizontaal:

1. Sneeuwschaats; 4. Steenkoolproduct, voor 'verlichting en verwarm. 7. Voorzetsel; 10. Steunlaag; 14. Dubbelklinker; 16. Zoogdier; 17. Saluut 1 (afk.); 18. Muzieknoot; 19. Familielid; 21. Lidwoord; 22tWie de... in heeft (volksuitdrukking); 23. Moed (volksuitdrukk.); 24. Door water loopen; 26, Reisdeken; 28. Eng. titel; 29. Vroeger; 31. Voorzetsel; 32. Voorzetsel; 33. Bloedhuizen; 38. Kaartjes met aanduidingen betreffende inhoud der bagage; 42. Nederl. kolonie; 43. Scheepsbeschadiging; 44. Loot, stek; 45. Twee gelijke letters; 46. Afgek. meisjesnaam; 47. Werkw. vragen in het Engelsch; 49. Landbouwwerktuig; 50. Muil; 51. Loot, stek; 53. Afgek. meisjesnaam, 1 » * 54. Mannen der wetenschap; 57. Spaansche titel; 58. Holte in een muur; 59. Hars in staafvorm. Verticaal: 2. Afgek. meisjesnaam; 3. Meisjesnaam; 4. Vastgezet of vastgehecht;

5. Wintervoertuig; 6. Krac?itelooze; 7.'Liejkoozing; 8fDuits«h< N.V. (afk.); <6. Aldus; 11. Schuldige; 12. Meisjesnaam (Fr.); 13. Moét gescheiden worden van 't koren; f5. Beroering; 18. Naamregister; 20. Visch; 23. Clubgenoot; 25. Muzieknoot; 27. Voertuig; 28. Meisjesnaam; 30. Vlug; 34. Loot, stek;

35. Radio-diploma (afk.); 36. Niet-eetbare boomvrucht; 37. Doodmaken van dieren; 38. Waarop een wiel loopt (meerv.); 39. Deel van een etmaal; 40. Schapengeluid; 41. Zekere periode; 44. Getal; 48. Vaatwerk; 50. Mand, korf; 52. Oogenblik; 54. Afgek. meisjesnaam; 55. Kippenproduct; 56. Voorzetsel. Oplossing volgende week.

Hij had verkeerd gerekend.

Boekhouder tot zijn patroon: „Meneer, ik reken met 1 Mei op salarisverhooging." Patroon; „Zoo? Nu, dan heb je verkeerd gerekend en een boekhouder, die niet goed rekent, kan ik niet gebruiken. Dus U kunt tegen 1 Mei wel een andere betrekking zoeken."

Een wandelaar passeert een automobilist, die half versuft tegen een boom zit, terwijl zijn wagen een eindje verder aan stukken ligt. „Heeft meneer een ongeluk gehad?" vroeg de wandelaar met belangstelling, maar nogal onnoozel. „Nee 1" riep de autorijder woedendsarcastisch uit, „Heelemaal niet 1 Ik zit hier op de tram te wachten 1"