is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 41, 19-12-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn chef

is . . . een vrouw

Gustav Fröhlich heeft als „hartenbreker" in verscMlende films veel succes geoogst, en daarom blijft men hem de rol van onweerstaanbaar charmeur tegen wie geen vrouw bestand is, blijkbaar graag toebedeelen.

Ook in deze film doet hij deze reputatie eer aan, want al de vrouwelijke employé's van Feerenbach's Bank, waar hij werkzaam is, zijn dol op hem. Ja, zelfs weet hij het hart te veroveren van zijn chef Glarlssa, die door haar ondergeschikten en collega's om haar koelheid en (gereserveerdheid „Hoogheid" wordt genoemd. Langzamerhand ontdooit Clarissa onder den invloed van zijn beminnelijke persoonlijkheid en als Lutz zijn „gouden hart" toont door enkele ridderlijke daden (zooals een kind redden en voor een oud moedertje de koffers naar de trein dragen), dan is Clarissa er van overtuigd, dat ize hem liefheeft, en ze bekent hem dit op een feestavond van de Bank. Het zou al te mooi zijn, wanneer deze twee elkaar nu maar zonder meer „kregen". Er komt

daarom nog iets tusschen. Een zwager van Lutz heeft gespeculeerd met geld van de Bank, dit komt aan het licht en Lutz wordt er van verdacht medeplichtig te zijn. Eindelijk komt zijn onschuld echter aan het licht, hij wordt overgeplaatst, krijgt een betere positie en trouwt natuurlijk met Clarissa.

Deze amusante film, die vooral voor de Gustav Fröhlich bewonderaarsters veel aantrekkelijks izal hebben, wordt door de Ufa binnenkort in ons land uitgebracht. Sybille Smith speelt de rol van Clarissa, terwijl Albert Florath niet ontbreekt, die de functie vervult van Clarissa's Oom Ferdinand.

Foto 'i Ufa

Als Clarissa verliefd is, wil ze haar uiterlijk verzorgen. Ze bezoekt dan een vriendin die een parfumeriewinkel heeft. (Op de achtergrond Clarissa).

Hieronder: Julia Serda als Mevr. v. Reckwitz die de bloemen verzorgt welke haar dochter (Clarissa) op haar verjaardag heeft gekregen.

Gustav Fröhlich en Sybille Smith als Lutz en Clarissa in de iilm: „Mijn chef is... een vrouw."

Hieronder: Gustav Fröhlich is in deze film als redder opgetreden, hij heeft een kind uit het water gehaald en laat zich daarna door zijn chef in bed stoppen.