is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 3, 16-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Links: Nieuwjaarswensch, die in den vorm van een oorkonde, door de P.K.-mannen van het Vrijwilligerslegioen Nederland aan den Rijkscommissaris werd gezonden. Polygoon

„Voorwerpen mogen door wielrijders slechts worden vervoerd> indien deze daardoor in hun vrijheid van beweging niet worden belemmerd of andere personen of zaken daardoor niet aan gevaar worden blootgesteld." Artikel 26 wegenverkeersregeling. Foto Polygoon-Seym

Hieronder: Na gedurende 5 l /2 maanden in de kampen Zweelo en Ten Arlo (Drenthe) te hebben vertoefd, hebben eenige honderden mannen van den Nederlandschen Arbeids Dienst afscheid genomen met een gemeenschapsavond. die welgeslaagd was. Heukels Hofmeester

Een Duitsch cónvooi. begeleid door sterke vlooteenheden, trotseert alle weer en onheil. A tU n tic - H ol land

De duikboot die jacht maakt op vijandelijke schepen, neemt een nieuwe voorraad brandstof in bij 'n tankschip. A tlantic- Hol land

J