is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1947, no 9, 12-04-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJDPERK 56R.

PÖ221EWEIEN.

PRIJSVRAAG 9

Het dominosteenen geheimschrift was zoo'n succes dat we ditmaal weer een prijspuzzle geven van dit soort. Daar gaat ie dan:

HET GEHEIMSCHRIFT VAN MIA

In een eenvoudig briefje doet Mia aan haar zuster Ans een verzoek. Inplaats van letters heeft Mia figuurtje gebruikt om dit briefje samen te stellen. Steeds gebruikte zij hetzelfde figuurtje voor dezelfde letter.

Wederom worden zes premies van ƒ 2.50 beschikbaar gesteld. De oplossing dient per briefkaart te worden ingezonden vóór 8 Mei 1947, aan de puzzle-redactie van dit blad, postbus 497 te Amsterdam.

BRIEVENBUS.

Han te Ede. Jij vertelt me een heleboel nieuws. Jammer, dat de koude voorbij is, anders had ik dat kolenkunstje in „Ons Hoekje" gezet. Zegels zijn altijd welkom. Ja, over schrijven gesproken: 't is niet slecht, maar je zou de letters iets kleiner kunnen maken en beter op 't lijntje schrijven. Probeer het eens! Dag Han!

Jantje te Terwispel. Ik moet je brief wel ontvangen hebben, want ik heb de raadsels. Gelukkig, dat je weer opknapt. Goed doen wat moeder en dokter zeggen, dan komt 't wel in orde. Dank voor de raadsels en tot, ziens.

Elsje te Groningen. Ik begrijp de strubbelingen, doch je moet maar denken, dat je nooit te oud bent om te leren. O zo. Dag Els.

Nelly te Den Oever. Welkom en nog proficiat met je verjaardag. Groet

je broertjes van me. Dag Nel. Wiena te Veendam. Ik heb je eerste brief gekregen hoor. Nou en of met die mooie tekening. Nog proficiat met je verjaardag. Met Ponny moet je gauw naar de dierenarts gaan. Wiena, mijn adres is: Oom Toon, Postbus 497, Amsterdam.

Wim t£ Haarlem. Wat een lange brief. Was je vaandel mooi geworden? Voor zegels heb ik je genoteerd. Figuurzaagmodellen komen er in als we meer papier mogen gebruiken, want daar is veel plaats voor nodig. Paultje deed ik de groeten van je. Dag Wimpie! Willem en Marietje te Leeuwarden. Ook ik ben blij dat je weer de oude bent. Voorzichtig zijn nu hoor. Zeg veel plezier in Den Helder en voor de zegels zal ik proberen te zorgen. Als er nu maar veel komen. Tot ziens, luidies.

Ria te Vollenhove. Een brief helemaal uit de N.O.P. Ik zal er maar

ons HOEKJtbijschrijven

wat dit betekent. Het is: Noord-Oost-Polder. Wat schrijf jij keurig Ria en zonder fouten. Jij gaat zeker over. De raadsels liggen in de map en wachten op een plaatsje. Dag Ria.

Jacoba en Jantje te Winde. Dat is pas een leuke brief. Nou of ik kon schaatsen en beentje over ook. Nee, in Winde ben ik nooit geweest. Maar als 't daar zo mooi is dan kom ik er zeker eens kijken. Bëste luidjes, tot ziens.

Hermina t£ Annen. Proficiat met je verjaardag en je overgang naar de zesde. Wens je moeder spoedig herstel van mij. Paaseieren waren er ook in Amsterdam hoor. Dag Hermientje.

OPLOSSING RIJKSDAALDERPUZZLE No. 7

1 Kilo Appelen 10 Kilo Dadels 6 Kilo Peren 4 Meloenen 4 Meloenen 4 Meloenen 3 Meloenen De gevraagde afrekening van de 100 pop is als volgt: a ƒ 1.48 .... ƒ 1.48 a ƒ 3.75 .... f 37.50 a f 0.92 .... ƒ 5.52 a ƒ 1.25 .... ƒ 5 — a f 1.50 .... ƒ 6 — a ƒ 1.75 .... ƒ 7.— a ƒ2...... ƒ 6.— ƒ 68.50 +- vervoeren ƒ 7.50 ƒ 24.— te goed. Samen ƒ 76.—

Alles is spotgoedkoop, Dirk! Niet soms? M'n groeten en ook van Anne aan Marie en de kinders.

Dries

De prijswinnaars zijn: T. Kok-Kraayer, Boerstraat 16, Wormerveer; Tiny van Grijspaarde, Kerkstraat 17, Nieuweschans (Gr.); K. Koopman, Schutstraat 121, Hoogeveen; W. Ellinkhuizen, Akkernootstraat 148, Loosduinen; R. Hendriks, Schoolstraat 56, Bennekom en A. de Vries, St. Janstraat 5, Bolsward.

RAADSELS:

CIJFERS VOOR LETTERS

17. 31. 31. 10. 20. 38. 38. 5, 3. 17. 28. 9 en 24. 33. 37. 4. 26 zijn kleuren.

7. 25. 6, 6. 14. 32. 39 en 17. 11. 35. 6. 7. 12 zijn verkorte meisjesnamen.

27. 19. 8. 36. is een waschmiddel.

28. 21. 38. 17 en 5. 15. 18. 34 zijn metalen

1. 11. 38. 33, 13. 19. 30. 25. 29 en 23. 28. 20. 28. 23 zijn cijfers.

16. 8. 35. 17. 6. 22. 35. 29 is een getal.

2. 29. 39 en 36. 14. 29. 10 zijn gewichten. Vervang de cijfers, in de volgorde van 1 tot 39, door letters. U kunt dan een welbekend spreekwoord vormen.

RADEN EN REKENEN

Elk teekeningetje stelt een cijfer voor. Voor dezelfde cijfers zijn steeds dezelfde teekeningetjes gebruikt. Kunt U iezen eenvoudigen vorm uitrekenen boven de streep?

Bij 't aftrekken is geen rekening gehouden met de volgorde der bewerkingen.

De oplossing behoeft niet te worden ingezonden.

VERVOLG BRIEVENBUS :

Jan te Waperveen. Kerel, jij moet er wat voor over hebben om naar school te gaan. Daar neem ik mijn hoed voor af. Een uur lopen. Ep dan nog op de zang ook. Nou of ik broers en zusjes heb. Maar die zijn allemaal groot. Jan, succes op school en smeer op tijd de kuiten. Dag Jan.

Kees te Noordwftk. Dank je wel voor de tekening. Die is mooi en nou die negen, was die echt? Proficiat kerel. Veel plezier in Wassenaar. De tekening gaat in de map tot betere tijden, d.w.z. tot we meer plaats krijgen. Kees tot ■schrijfs.

Peter te Steenwijk. Jij schijnt veel van Paultje te houden. Je hebt hem niet slecht nagetekend hoor. Zeg, plak je de volgende keer genoeg zegels op je brief? Nu moest ik 16 cent strafport betalen. Dag Peter.

Jellie te Veendam. Nu weet ik alles in één keer. Van de poes en 't varkentje, waar ik best een „koteletje" van lust en zo meer. Jellie, een correspondentievriend kan ik je niet verschaffen. Al meermalen schreef ik waarom. Veel succes op school en tot ziens. Dag Jel. Annie te Heerenveen. Dank voor de zegels.