is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 5, 05-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIET ALLEEN aan de in Ermelo op de Veluwe gelegen grootste eendenfokkerij van Europa bracht onze reporter een bezoek, maar ook aan de daar vlakbij gelegen, gloednieuwe fabriek van de NIVE (Nederlandse Industrie Veredeld Ei). Directeur van deze fabriek is dc heer H. Ligtermoet, uitvinder van het opzienbarende middel tegen de paratyphusbacil in eendeneieren. Hij stamt uit een eendenfokkers-geslacht.

De eigenlijke vinding berust op een bepaalde verwarmingsprocedure (de inhoud van het ei verandert dan ook enigszins, wordt iets „glaziger"), terwijl er om besmetting na de behandeling te voorkomen (dit risico is evenwel erg klein) nog een vloeistof aan het bad wordt toegevoegd. Eerst na langdurige onderzoekingen, gaf dr. Klarenburg van de Dienst voor Volksgezondheid zijn fiat. Nog dagelijks, er worden per dag 11.000 eieren „verwerkt", wordt er controle uitgeoefend en dr. Picard, die als bacteriologisch adviseur aan de fabriek verbonden is, heeft dan ook handen vol werk.

En wat ook belangrijk is: de uitvoer naar het buitenland kan hervat worden.

„Ik ben blij, dat u mij juist nu hebt opgezocht, nu een der merkwaardigste uitvindingen in ons bedrijf in practijk gaat," zegt ons de heer A. Jansen, een der „Jansen's" van Jansen's Eendenfokkerij te Tonsel op de Veluwe (gem. Ermelo), het grootste eendenbedrijf niet alleen van ons land, maar ook van geheel Europa. „U begrijpt hoe belangrijk het is, dat het publiek hier kennis van neemt: dat het gevaar voor parathypus thans geheel geweken is. De eieren gaan, voordat zij naar de afnemers worden verzonden, in een „bad". Zo is het 't eenvoudigst gezegd, want de gehele bewerking en de samenstelling van het bad vormen uiteraard het geheim van de uitvinder. Ons bedrijf produceert alleen al 10.000 tot 11.000 eiereen per dag."

Links: Alle eenden zqn voorzien van een plaatje met een nummer, dat aan de vleugel is bevestigd en dat correspondeert met een nummer op een kaart, die in het archief van de fokkerij wordt bewaard en waardoor de betreffende eend voortdurend „onder administratie" blijft. Onder: Een overzicht van het enorme bedrqf van de fa. Jansen te Ermelo op de Veluwe. Het is een der grootste eendenfokkerijen van Europa en er lopen dan ook niet minder dan 14.000 eenden rond. !

„Ik ben blij, dat u mij juist nu hebt opgezocht, nu een der waardigste uitvindingen in ons bedrijf in practijk gaat," zegt de heer A. Jansen, een der „Jansen's" van Jansen's Eendenfokkerij te Tonsel op de Veluwe (gem. Ermelo), het grootste eendenbedrijf niet van ons land, maar ook van geheel Europa. „U begrijpt hoe belangrijk het is, het publiek hier kennis van neemt: dat het gevaar voor parathypus thans geweken is. De eieren gaan, voordat zij naar de afnemers worden verzonden, in