is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 11, 19-03-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Directeur-Generaal van het Gevangeniswezen in Nederland heeft ons uitgenodigd om door middel van ons blad het Nederlandse volle te laten zien, hoe de politieke delinquenten, die in de kolenmijnen zijn te werkgesteld, leven en werken. Naar aanleiding van dit vererende verzoek hebben wij twee van onze beste verslaggevers MAUK RECKMAN en HENK NIEUWENHUYS opdracht gegeven een bijzondere en uitgebreide reportage aan dit onderwerp te wijden. Nog nimmer tevoren is het leven van politieke delinquenten zo juist en volledig belicht als in dit relaas met foto's. Wij mogen er daarom wel de bijzondere aandacht van onze lezers voor vragen.

Kompel, zeg voel je de Lente niet komen Kom dan naar buiten, ontwaak en geniet Zie je 't dan niet aan het botten der bomen Hoor je 't dan niet aan het vogelenlied? De Lente gaat komen en noodt aan haar dis

Ontwaak uit je dromen, Nu de Lente geboren is.

WINTIG, dertig mannen, voornamelijk nog jonge kerels zingen dit lied zó ontroerend mooi, dat ik even vergeet wie die voortreffelijke zangers zijn en wie het eenvoudige, doch schoon klinkende lied met zijn kernachtige melodie heeft gecomponeerd. Toch zijn het gewezen S.S.-ers, N.S.B.-ers, Landwachters of hoe zij allemaal enkele jaren geleden nog mochten heten. Nu zijn zij gevangenen in een mijnkamp te Eygelshoven of juister gezegd in een Rijkswerkinrichting. Mijnwerkers die zich aanboden om mede te helpen de kolenslag voor Nederland te winnen.

Twee volle dagen te midden van zestienhonderd gevangenen, twee dagen te midden van hun werk en dus in de gelegenheid op ongedwongen wijze met de gestraften te spreken, hun gedachten te peilen en te zoeken naar het „hoe" en „waarom" zijn ook in het leven van een journalist een bijzondere gebeurtenis, waarvan hij bij de vele indrukken slechts één wens meedraagt n.1.: Nederland te vertellen, hoezeer al die, in de bezettingstijd zo gevreesde mannen, veranderd zijn.

Het is bijna niet meer te geloven, dat ook zij het waren, die in 1940—1945. toen ons land overweldigd was door een oppermachtige vijand, de ideologieën van de wrede bezetter volgden en veelal in gesloten formaties, gestoken in zwarte uniformen en zwarte laarzen de straten beheersten

Het zwarte uniform der W.A., het grauw-grijze

Een voormalige N.S.B.-er, pas in de mjjn aangekomen, ontvangt de instructies, die voor het leren van zijn werk noodzakeiyk zijn.