is toegevoegd aan uw favorieten.

Verf en kunst; maandblad van P. A. Regnault's verf-, inkt- en blikfabrieken, jrg 1, 1932, no 8, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dii" kan nieh voorkomen bjj een bus NIET VERMARDENDE LOODMENIE..„d. Regnaulhs Verffabrieken. Regnaulhs shrijkklape loodi menie kan lange l’ijd slaan 7ondep Ie verhapden. Even zorgvuldig roeren ende menieverf kan toV het laalste gram gebruikt worden. Vraagt gratis monster aan

PA,REGNAULTsVERFINKT-EN v.rko»f,ii„i BIIKFABRICKENiiï SEMARAMG IOIJRAgAyA Tel 1635 BATAVIA

loodwit ongeschikt om ijzer tegen roest te beschermen, maar het ergste is wel, dat de grondverf nu ook flink op weg is om te verteeren en daardoor ongeschikt is geworden om de functie te vervullen, die er van die verf verwacht wordt, namelijk een dichte laag te vormen, die tevens dienst doet om de afschilderverf te doen hechten. Op een verpoederde grondverf hecht de afschilderverf niet en zulk een laag is ook niet meer als ~dicht” aan te zien.

Indien men meent, dat er redenen zijn om ijzerwerk slechts van één verflaag te voorzien, dan raden wij dringend af daarvoor loodmenie te gebruiken maar kunnen niets beters aanbevelen dan ~FERROL” afschilderverf. Alhoewel ook ~Ferrol” dankbaar is voor een laagje grondverf, zoo kan deze soort toch ook zonder dat een prachtige bescherming geven. Officieele proeven aldus genomen, hebben onze ervaring te dien aanzien herhaaldelijk bevestigd, ~FERROL” is een ideale roestwerende verf, opgebouwd uit bestanddeelen die in combinatie met elkaar, zeer specifieke

eigenschappen ontwikkelen.

Nu we over grondverf schrijven, willen we daar nog aan toevoegen, dat onze bedenkingen tegen te lang blootstellen aan de lucht van loodmenie, gelijkelijk gelden voor alle andere grondlagen. Ook loodwit op houtwerk, mag niet te lang onbedekt blijven. Binnen enkele weken moet er verder gewerkt worden en de uiteindelijke, tegen licht en lucht beschermende laag afschilderverf worden aangebracht, hetzij dat dit Hoogglansverf No, 1 is, hetzij Lakverf „Renjolin”.

Ook slijplagen op blank te lakken houtwerk mogen niet onbedekt blijven, Oogenschijnlijk nog in goeden staat zijnde, bemerkt men na het aanbrengen der buitenlak, dat de slijplak na korten tijd gaat bersten en dan dikwijls de buitenlak mede doet stuk gaan. Dat komt doordien het bederf eigenlijk reeds was ingetreden in den te langen tijd, dat de slijplak is blootgesteld geweest aan licht en lucht.

I Teubellakvedf EM MAT ROTTAhMEUBEI: -VECniS in KLEucen ULACEERVEDN/En VERHIBBEM

, RA.REGNAULT'S VERF-INKT'EN BLIKFABRIEKENnt Soerabaya-batavia