is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 7, 1933-1934, no 6, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zyt.... Vriendelyk loecli zy op hem. Ende waar is die markgrave hieven, die heere hier was te voren?

Hy is upgeten. Die ka....

Bylo! Upgeten! Waren dat die bek*wamelyke morseelen tamsl Het was van goeder smake ende bekwam iny wale.

Maar hooge prin.... Katekyn! Die kater....

Is Tiheert die gone die ’t dede?

Ja hy.

Hy zag ook harde weeldig, doe hy ons hier ontving. verzaad dan doe hy daar hy de riviere gestaan, gelyk eenen| menestrele de voordere voeten verhief ende met Inder keelei riep: „Helpt, helpt, niyn heere, die markies van Carabas, verdrinkt!” Hahahaha!.. . . Ik zal n zwemmen leeren. moet die lesse beginnen. Aha! daar is myne goede meesterse. Al heil, moeyekyn!

bekwamelyke morseelen tams = lekkere stukken tam (vleeseh van huis. dieren), bat of bet meer, beter.