is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 7, 1933-1934, no 9, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spioiig ten niarkieze, dat deze zynen sj)eer niet meer rechten en nioehte no ter vnnrbnsse geraken, die by der l)arbekane stond. Reinout beval zicli den ryken God ende ontving den zweerdslag met zynen schilde, die te stukken brak. Die reus verhief anderwerf bet zwaard ende badde hem weina geveld met eenen vrncbtelyken slag, maar began mettien gruwelyke geilen ende bries('ben, eenen gewonden beer gelyk. Het zwarte bloed brak hem ten oogen ende ten lieren nut ende bespreidde zynen ruwen baard.

Wat was gescbied? Tibeert, die valiante kater, was (alzoo ons d’bistorie telt) door een kleene gat van den mure gekropen met algader zyner kracht ende met grooter pyne, want

barbekane ~ muur.