is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 8, 1934-1935, no 3, 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— • “ • .V. , ««■_*(*- M STOFFEN ONTWERP BAS VAN PELT,

HESTIA MEUBELEN

Wis een open oog heeft voor de tijdsomstandigheden waarin wij nu leven, kan het moeilijk ontgaan, dat dezelfde denkmethoden waarmee men de stoffelijke wereld en, daarmee gepaard, de techniek veroverd heeft, thans langzamerhand ook in het geestelijk leven trachten door te dringen.

Deze denkmethoden, langzamerhand ontstaan uit den geest van het rationalisme die als haar eenige kenbron het verstandelijke denken beschouwt hebben er niet weinig toe bijgedragen, onze samenleving een zóó mechanisch-materialistisch karakter te geven als deze ons thans biedt. Kunnen wij in onze samenleving dit doordringen reeds aan den lijve voelen, nergens anders springt het zoo duidelijk in het oog, als juist op dat gebied, dat wel eens het ~zieleleven der menschheid” genoemd wordt: n.l. de kunst, en, om ons maar dadelijk tot ons onderwerp te bepalen, niet het minst de kunst van het meubel en het interieur.

Wij hebben gezien hoe Berlage onder invloed van ditzelfde rationalisme als baanbreker is opgetreden tegen de stijlloosheid van zijn tijd, waarin men alle constructie verborg onder een zinlooze versiering of een streven naar schijneffecten. Hij leerde ons en dat was zijn groote verdienste dat wij ons voor de constructie niet behoeven te schamen, dat wij haar