is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 11, 1937-1938, no 4, 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. M. PRANGE

Landschap met 4 ruïnes (Ets)

evenmin als de beide landschappen: dat van de krommende boomen met de zwarte onheilsvogels en de slang en het bergland met de bizarre bouwsels en den eenzamen fluitspeler. En men bestudeere eens de fijne, doch tevens intense wijze, waarop de beestjes schijnbaar speelsch toevallig op het blad met insecten werden neergeschrevenl

Prange moge, en met reden, wat bitter gestemd zijn over de plaats, die zijn geliefde grafiek op het oogenblik inneemt, ik aarzel niet in zulke bladen van hem de voorboden te zien van later belangrijk werk, dat stellig aandeel zal hebben in de herovering van de aandacht van kunstenaars en kunstminnaars voor de vrije grafische kunst.

Jonge krachten als Prange en van der Bundt kunnen daartoe veel bijdragen.