is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 12, 1939, no 5, 1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LÈDENLIJST

HAAGSCHE KUNSTKRING

ALGEMEEN BESTUUR.

A. H. WEGERIF

Ir. HEIN VON ESSEN

H. FELS

Mr. L. J. Th. BAKKER

E. W. F. KERLING

Ir. HEIN VON ESSEN

H. FELS

J. C. SONNEBORN

ARI VADESTA

J. M. PRANGE

Ir. L. H. VAN DER KLOOT MEYBURG

FRANS DE PREZ

Mejufirouw TOOS HOOG

Voorzitter.

Vice-Voorziüer.

Propagandaleider.

Penningmeester.

Secretaris.

Dag. Bestuur.

Societeitscommissaris.

Voorzitter Ie afdeeling.

Voorzitter 2e afdeeling.

Voorzitter 3e afdeeling.

Voorzitter 4e afdeeling.

Secretaris Ie afdeeling.

Secretaris 2e afdeeling.

Secretaris 3e afdeeling.

Secr.esse 4e afdeeling.

LEDENLIJST DER EERSTE AFDEELING.

Andrea, C., Thorbeckelaan 5, Den Haag.

Alff, Paul, Ie V. d. Boschstraat 166, Den Haag.

Bekman, H., Gagelplein 8, Den Haag.

Bieling, „De Blauwe Brug", Rijsdijk 80, Rhoon.

Biesiot, P., Heemskerckstraat 18, Den Haag.

Boers, W., Uitterwaardenstraat 210 11, Amsterdam.

Broers, Mej. Edmee, Dunklerstraat 60, Den Haag.

Brouwer, Fred, 2e Adelheidstraat 254, Den Haag.

Browne, R. Ives, (Eerelid), Weissenbruchslraat 270, Den Haag.

Bijsterveld, Mej. L., Graafscheweg 296, Nijmegen.

Bundt, L. V. d., Balistraat 21, Den Haag.

Buraht, André v. d., Daguerrestraat 132, Den Haag. __ .. , <■ ~I- Tl 1

Chabot, H., Riettekade 95, Bergschen Hoek.

Cossaar, J. C. W., Noordeinde 46, Den Haag.

Cardinaals, Louis, Gardenscheweg 49, Putten.

Draver, R. j., Sleedoornstraal 29, Den Haag.

il. J., a TT Essen, Ir. Hein von, Joan Maetsuyckerstiaat 19, Den Haag.

Fontein, Mej. A. S., „Flat Nirwana", Benoordenhoutscheweg, Den Haag.

Franken, Jan, Bazarlaan 49, Den Haag.

Franken, J. Pzn., Ruychroklaan 115, Den Haag.

Franzen—Heslenfeld, Mevr. C., Bremhorstlaan 19, Wassenaar.

Goudschaal, Mej. A. C. G., L. Copes v. Cattenbuigh 102, Den Haag.

Graff, G. A., Malakkastraat 78, Den Haag.

Groeneveld, Th., Zantvoortschelaan 261, Zandvoort.

Hamel, J., Eikenlaan 2a, Hilversum.

Haas, W. F., Duinweg 10, Noordwijk a/Zee.

Hartong, Mevr. M., „Dennenheide", Schaersbergen b/Arnhem.

Heel, Jan van, Mient 282, Den Haag.