is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 13, 1939-1940, no 2, 1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dinsdag 30 Januari. De dienende functie van den kunstenaar.

Mr. J. F. van Royen, voorzitter van de Centrale Commissie van kunstenaars-vereenigingen.

Dinsdag 20 Februari. Schilderkunst.

De heer Dr. G. Knuttel Wzn., conservator van het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.

Dinsdag 5 Maart. Het dienend element in de Muziek.

De heer Sem Dresden, directeur van hei Koninkl. Conservatorium voor Muziek te 's-Gravenhage.

Dinsdag 19 Maart. Glas en glasschilderkunst.

De heer P. A. H. Hofman.

Dinsdag 9 April. Wandtapijten.

De heer Christiaan de Moor.

Dinsdag 23 Apiii. Het dienend karakter van het Tooneel.

Prof. Dr. Jan Walch, directeur van de Tooneelschool te Amsterdam.

Dinsdag 14 Mei. Het dienend element in de Letterkunde.

De heer Ben van Eysselsteijn.

Deze lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden van den Haagschen Kunstkring. Zij hebben recht een huisgenoot te introduceeren.

Kunstlievende leden A hebben toegang voor hun persoon.

De leden van de bij „De Keten" aangesloten vereenigingen kunnen op het secretariaat van den Haagschen Kunstkring een kaart aanvragen, welke gratis verstrekt wordt voor hen en een huisgenoot, welke kaart toegang geelt tot vier willekeurig door hen te kiezen lezingen.

MEDEDEEIINGEN VEREENIGING „KUNSTKRING DELFT”

De wintertentoonstelling van schilderijen, grafische kunst en beeldhouwwerk van werkende en adspirant werkende leden der vereeniging, zal gehouden worden van 16 Dec. a.s., tot en met 13 jan. 1940 en is dagelijks vrij toegankelijk van 10—5 uur en Zondags van I—s uur.

De tentoonstelling zal gehouden worden in de expositiezaal van het museum „Paul Tetar van Elven” aan den Koornmarkt te Delft, of (indien onverhoopt deze expositiegelegenheid niet kan worden verkregen) in de exposietiezaal van ~Huize O.D. 62.”

CONCERT.

Door samenloop van verschillende omstandigheden kan het concert dat in DecemLer zou worden gegeven niet plaats hebben

Dit concert zal nu gegeven wo den in de maand Januari a.s., waarover nadere mededeelingen zullen volgen.

D.D.D.

Mededeeiingen van DE DELVER DIENST (Zie ook achterzijde van het omslag).

PROGRAMMA

NED. OPERA ENSEMBLE

Vrijdag 8 Dec. Rotterdam.

Groote Schouwburg „Lohengrin".

Donderdag 14 Dec. Delft „Stads Doelen".

8.15 uur „Faust".

Vrijdag 15 Dec. R'dam.

Groote Schouwburg „Faust".

Zaterdag 16 Dec. Arnhem.

Sfads-Schouwburg „Faust".