is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 4, 15-04-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alexander Ver Huell

Een i9e-e€uwscli Caricaturist

Alexaiuler Ver Huell was in de vorige eeuw een zeer populair rarioalurist. Hij werd geboren 7 Maart 1822 te Doesburg uit een vrij oud geslacht en erfde later van zijn oud-oom, den bekenden Admiraal Ver Huell een aanzienlijk vermogen, dat liem in staat stelde rustig en naar zijn eigen zin te leven. Zijn vader was een degelijk man. Hij beoefende de kunst en de letteren en schreef enkele reisbeschrijvingen, die hij zelf illustreerde, terwijl hij zijn zoon in de gelegenheid stelde veel van de wereld te zien. Hij stimuleerde de teekenaanleg door hem zijn reiservaringen in beeld te laten brengen en Alexander heeft zijn vader hiervoor altijd een dankbaar hart toegedragen. De familie verhuisde van Doesburg naar Rotterdam, waar vader Ver Huell een betrekking aan de marinewerf ontving, en van een huisonderwijzer in Rotterdam kreeg Alexander de eerste lessen in schoonschrijven, die hem echter niet hebben gehaat. want zijn handschrift is naarmate hij ouder werd steeds onleesbaarder geworden. Later bezocht hij de Fraiische School in de Wijnstraat, in den tijd van de Belgische opstand. Zooals uit enkele teekeningen blijkt, was hij toen al een vurig patriot. Zijn teekenlessen ontving hij toen van Fraiigois Montauhaii van Swijndrecht, een portret- en genreschilder. Hoe lang deze lessen geduurd hebben is niet bekend. Hij krijgt in ieder geval tijdens zijn leertijd aan een inrichting voor middelbaar onderwijs, van 1836 af, les van C. H. van Amerom, zoon van een Haagschen onderwijzer in teeken- en schilderkunst, en zelf portretschilder. Deze teekenlessen interesseeren hem het meest, de andere lessen volgt hij plichtsgetrouw.

..Willem op een diner'

Hij maakte in zijn schooltijd o.a. een aantal illustraties bij een roman van Walter Scott.

In 1840 wordt hij student in Leiden. Hij studeert rechten op verlangen van zijn vader, die van zijn zoon een diplomaat wil maken. Maar. het feit, dat Alexander pas na negen jaar promoveert, bewijst wel, dat hij zich meer aan de kunst wijdde, dan aan de colleges. Hij heeft dan ook in zijn lateren studententijd het meeste siicees met zijn prenten, die in het begin uiteraard vaak het studentenleven in beeld brengen. Behalve de mode van die dagen.

.Willem op een gloeijend feest” (Uit ~Zoo zi)’n er”)