is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 5, 15-05-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sant. Het wekte hewoiiclering. hoe knap de verschillende actie- en rusltaferelen in prachtige perspectivische natiuir-entourages gecomponeerd wer- En in de onderdelen troffen de details door een realistische en genuanceerde weergave.

De beschouwers met de monocle konden ook genieten van de talrijke roniantisch-realistische ..Beelden uit Brazilië”, die gemaakt zijn naar de tekeningen van den ontdekkingsreiziger Rugendas. Zij suggereren een romantisch pioniers- en soldatenleven in dat mysterieuze land.

Ook diverse andere decors tonen karakteristieke voorstellingen uil werkelijke en gefantaseerde wereldoorden. Voorbeelden zijn de „Beelden uit India” en ..Arcadië”. Het laatste is een z.g. „decor en camaïen”, oftewel een décor in één genuanceerde kleur b.v. grijs.

„Psyche in het bad” is een der twaalf afzonderlijke taferelen van het grote wandbehangsel „Psyche en Cupido.” Voor de vervaardiging werden niet minder dan 124.1 houten drukblokken gebruikt, volgens de houtsnedetechniek. Als technische resultaten zijn die taferelen werkelijk verbluffend knap voor 1817. Een merkwaardig decor was ook het ..Rivierlandschap”, bestaande uit 4 doeken. Ze dragen niet gedrukte maar geschilderde voorstel-

lingen. die nogal prae-romantisch aandoen door hun zoetelijke kleuren en exotische natuurbeelden, met Arcadische tafereeltjes. Het zijn als het ware illustraties van ~Ie retour a la nature”. Karakteristiek voor de ideeën en verlangens van den 19den eenwsen Fransen intellectuelen bourgeois zijn ook de taferelen van het decor ..Langs de oevers van de Bosporus”. Opvallend was. dat de decors, die het laatst gemaakt en het minst beschadigd zijn, geen artistieke waarde bezitten. De enige pretentie van b.v. ..De Grote Mannen” (Lafayette, Washington, Jefferson en Franklin) schijn}; slechts om verveelde mensen af te leiden.

Vele der huidige behangselpapiertjes doen dat niet eens meer. Ze zijn zo monotoon kleur- en dessinloos, dat de plasticiteit der meubels en voorwerpen vaak kan irriteren en obsederen.

Te vele directe effecten hebben de nieuwste soorten decors, als de leer- of Cuir-. de grasweefsels-, de Salubra-. de Tekko-. de Lincriisla- en de Fixa Color-behangsels.

Welk behang het algemeen ideale i 5.... ik weet het niet. Wellicht kunt U het te weten komen bij Ralh en Doodeheefver.

FRANS BABYLON

De jacht bij Compiègne