is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 12, 15-12-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ervaring Talenkennis en Goed koopmanschap Ziedaar de requisieten, welke Uw exportbelangen ten goede komen. Deze requisieten zijn in ruime mate aanwezig bij: ban Brentlbcm Cxport Zeestraat 65 D ’s-Gravenhage, welke over talloze buitenlandse relaties beschikken ! Komt U gerust eens praten of schrijft ons nog heden. De Direclie: E. D. C. Drenthem Soesman tel. 115143 ’s-Gravenhage H. Maas Szn. tel. 114483 ’s-Gravenhage

#aleriE SnteniationalE H. MAAS SZn. OUDE EN MODERNE MEESTERS EN ROMANTISCHE SCHOOL. ¥ PERZISCHE TAPIJTEN EN KUNSTVOORWERPEN. ’s-Graveiihage, Zeestr. 65 D, tel. 114483

MARTIN VEENEMAN .DEN HAAG .ZEESTRAAT 33a .TELELOON 11 787/ JBoeken oveir Kunst

Leunissen-^)etuLrs Van Welderenstroot 126 Nijmegen Kunsthandel Lijstenmakerij

Kunstzaal „£es Becu IX Brts Noordeinde 113 a – Haag; Telefoon 113261 * Ook wij zien Uw bezoek met belangstelling tegemoet Oude, Romantische en Moderne Schilderijen van Hoilandsche en Buitenlandsche Meesters Kunstvoorwerpen ¥ Uitsluitend belangrijke objecten nemen wij in consignatie