is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 20, 19-05-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I)e motorwagen bij de Engelsche spoorwegen, enz.

Cu Sn Zn Pb Sb m) Chemins de fer Alliages blancs P. 0. titre' A B 6 73 7 12 + 2 % 13 procentig voor het voeren van de phosforkoper. lagers ± 0,5 ± 1,0 + 1,0 ± 0,5 titre E 14 76 10 voor stopbussen + 0,5 ± 1,0 ± 0,5 -t- 50 % titre A B. titre G 50 voor het voeren van gietijzerdeelen 3 36,5 50 3,5 6 + I % 15 procentig Tl) Pransche Uoster-Tender- en locomo-10 65 25 phosforkoper. spoor. tieflagers, kruiskoppen 8 Stopbussen 12 80 •o) Madrid—Zaragora Witmetaal voering van 3,25 86 1,75 9 Het voorschrift luidt Alicante Spoorw. as- en stanglagers 86 % Cu -f 9 % Sb 4- P) Lancashire and White metal * 5 % missing van 64 Cu Yorkshire Spoorweg fzieEngineering 1911 II bladz. 434). A voor zware lagers, vooral van dynamo’s enz. 4 82 14 —35 Zn. B 3 ■ i',s 72 13,5 voor voering van as bussen, enz. C 10 80 10 voor stangenlagers, kruiskoppen, enz. voor verpakking van 92 ■ 8 kogelscharnieren van waterslangen voor stopbuspakking 17 70 13 voor wagenasbussen 15 70 15 Assam Bengal Witmetaal 5,5 81,5 2,5 10,5 Railway. (white metal) Adviseerende Ing. voor aslagers, enz. Messrs Rendel, Pal mer & Tritton, Lon • den. Standard Specifi cation for Loconio tives and Tenders. r (X/1912, § 3, n.) Babbit-Metaal volgens voorstel van de American Society for Testing materials. No. I 8,33 83.33 8,33 No. 2 4 89 7 No. 3 50 33 15 No. 4 5 80 15 No 5 10 90

In „De Maasbode” verscheen het navolgende artikel, dat wij van genoeg belang achten, om ook in ons blad te publiceeren.

Toen de motorwtagens zich in Engeland vertoonden, vertochtte men een heftigen strijd tusschen hen en de spoorwegens. Sindsdien heeft de ontwikkeling van het verkeer echter bewezen, dat de motorwagen geen vijand, maar een bondgenoot van de spoorwegen is, en waar eene concurrentie tusschen beide vervoermiddelen bestond, heeft deze den spoorweginaatschappijen slechts voordeel gebracht. De moto.rwagen voerde den spoorweg een verkeer 'toe, 'dat vroeger niet bestond, dat door hem in ’t leven Was geroepen; verder is het verkeer in zooverre verdeeld, dat een gedeelte waarvoor de motorwagen bijtorider geëigend is hem geheel is toegevallen, terwijl de 'spoorwegen met des te meer kracht de voor hen bestemde taak vervullen. 'Vele spoorwegmaatschappijen hebben den strijd met den Intotorwagen

I) Ontleend aan de „Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen”.

vermeden door dezen zelf in exploitatie te nemen. Onder de Engelsche spoorwegen, die motorwagens benut hebben voor het personenvervoer, moeten op de eerste plaats genoema worden: de Great Western, de London and North-Western en de Great North-Scottish. Het grootste aantal motorwagen-lijnen vindt men bij de Great Western, die in vele opzichten aan de spits der Engelsche maatschappijen staat. Behalve een groot .aantal auto-verbindingen, die zoowel personen als pakjes en lichte goederen vervoeren, exploiteert zij in Londen en op eenige andere pla.atsen „uitkijkwagens”, waarmede rondritten voor touristen gemaakt worden. Ook bij de bezorging van goederen van het station aan de geadresseerden of bij het afhalen der goederen van de woningen der afnemers worden op vele plaatsen motorwagens gebruikt.

Nog eenige andere spoorwegmaatschappijen onderhouden motorwagendiensten, deze kunnen in verschillende groepen verdeela worden. Sommige treden in de plaats van nevenlijnen der spoorwegen en "bedienen het verkeer der doorsnèden streek, doordien z'ij niet alleen personen, maar ook de post vervoeren. Andere moeten het verkeer in eene streek ontsluiten en treden dus als voorloopers van den