is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 14, 03-04-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DU CROO & BRAUNS Beschikken over voldoende hoeveelheid materiaal om goederenwagons op korten termijn af te leveren. VERKOOPBUREAU: Damrak 44, AMSTERDAM. Telefoon N. 3868.

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING Door J. W. BRAND. Negende druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 2,25, geb. f 2,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’S Uitgevers-Mij. Rotterdam

Adverteert in „DE LOCOMOTIEF.”

LADDERS. VAN WAVEREN's Ladders zpde beste! Zy schranken en trekken niet N.V. Techn. Houtwarenfabriek v/h. Van Waveren, Driehoekstraat, Amsterdam, Telefoon C 1337.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

WERKSPOOR Amsterdam-Utrecht I Rollend Spoorwegmaterièel IJzerconstructies Stationnaire en Scheeps-Dieselmotoren

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht No. 762, Amsterdam. Opgericlit 1881. Telegram-Adres „ROSELAK”. Lieber’s Code Used. Telephoon 3077. Verfivaireu, Hollundsclie eii Eiigelsclie Eakken. Eenigste verkoopers vooï* Nederland en ICoioniën. België, geheel Duitschland en Scandinavië voor VALENTINE’s Extra fijn RIJTUIG-, AUTOMOBIEL-, TRAM- en SPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der Kuuniitpiiiuisteen van de SchuinaclierNclie Fabrlk.

GEBR. MERENS HAARLEIVI Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikel en. Vervaardigen: Pakkingen van Asbest, Mereliet en Katoen , , , voor Slik- en Mandeksels, Zuigerstangen, Telefoon 103 » • Tel.-Adr.; GOMFABRiEK

Houtbereiding AMSTERDAM Groote Wittenburgeritraat 110. Telefoon 9825 N, Opgericht 1855. Oudste fabriek hier te lande tot bet zoowel geheel als gedeeltelijk CREOSOTEEREN van alle soorten hout. Vraagt voor ieder werk onze prijzen aan*