is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 33, 13-08-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MACHINEFABRIEK „BREDA” v/h. BACKER & RUEB beveelt zich aan voor levering en algeheele reparatie van STOOMTRAM-LOCOMOTIEVEN.

PLETTERIJ, VOORHEEN L. J. ENTHOVEN & CÜ. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Rappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234.

N.V. Centraal Bureau der Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen AMSTERDAM, Weiteinde 9, Tel. Z. 2835. Het Centraal Bureau belast zich met den gemeenschappelijken aankoop van verbruiksartikelen voor Tram- en Spoorwegondernemingen, inzonderheid van de standaardrails en genormaliseerde voorwerpen, vastgesteld door de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen en goedgekeurd door den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. Nadere inlichtingen worden gaarne op aanvraag verstrekt.

KURKI/OLATIEnATERIALEH wapmté – l KOUDE NVVEREENIGDE KURKEN FABRIEKEN

NIJGH & VAN DITMAR, ROTTERDAM.

Mm k LÖTTSIEPEII, tü fcfeld. Leveren voor Spoor- en Tramwaggons, TRIJP, GORDIJNEN, zonder en met Monogram. (jtoede kwaliteiten. Vaste kleuren.

I DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING Door J. W. BRAND. Negende druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 2,50, geb. f 3,25. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam

WIENER & Co. Fabrikanten van Werktuigen, Metaalwerken en Apparaten Oostenburgervoorstraat 29 AMSTERDAM. Gietwerk in alle metalen. (bewerkt en onbewerkt) LANTAARNS. Beslagdeelen voor Spooren Tramwagens.

I DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Dooi- J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,90. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam