is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 37, 10-09-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIENER & Co. Fabrikanten van Werktuigen, Metaalwerken en Apparaten Oostenburgervoorstraat 29 AMSTERDAM. Gietwerk in alle metalen. (bewerkt en onbewerkt) LANTAARNS. Beslagdeelen voor Spooren Tramwagens.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRUCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,90. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

Het Schcepsstoomwcrktuig door A. D. F. W. Lichtenbelt. Hoogleeraar a/d Techn. Hoogeschool . te Delft. Een handboek, hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staatsexamen voor Machinist ter Koopvaardij. Deel I. Stoomketel en toebehooren. ~ 11. Het Hoofdvverktuig en de Voortstuwers. „ 111. Hulp-en Bij werktuigen „ IV. Theoretisch gedeelte De prijs der eerste 3 dealen is f 9,— per deel, gebonden in 2 deelen f 10,50. DeeltV f 6,90, gebonden f 8,—. Alom verkrijgbaar b/d Boekhandel en bij NiJGH & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij.

Spoorwegmaterieel Complete wisselplannen, Tongbewegingen met vaste en beweegbare worteleinden, Puntstukken, Krulsstukken, Spoorweg- en Tramwegkrulsingen, Wissel-excentrieken Utrechtsche Machinefabriek o.d. Frans Smulders, Utrecht Telegrara-Adres: Frans Smulders Telef. Interc. No. 50 en 2705 Kantoor SOERABAJA, Palmenlaan 63, Telefoon No. 351 z. Telegram-Adres: „Frasmu”.

5 Gebruikte NorniaalspüQr-Tender-LoGoniotjeven. Vrijblijvend aangeboden voor directe levering. Prijs loco fabriek No. Assen. Dienst gewicht. Spanning. Trekkracht. Radstand. West-Duitschland. 1 2/2 33 Ton 8,6 Atm. 3940 K.G. 2354 m.M. Mk. 68.250. 2»»” ” . ” ” 3 33,5 Ton 9 Atm. 4160 K.G. „ „ 68.250.- 4 „ „ r. » » 68.250. 5 ’’ Z 12’Atm. 4740 K.G. 2360 m.M. „ 73.500.- No. 5 met ketel d.d. 1907. Brieven franco onder letter J 217 aan Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam.

PLETTERIJ, VOORHEEN L J. ENTHOVEN & C£. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234.

A 13 lir Cl-I'T'D'DTr U VERTEGENWOORDIGT; WILLEMSKADE 2 ROTTERDAM SHEFFIELD 6 BIRKENHEAD voor: Wielbandages, Assen, Veeron, Buffers, Veerenstaal, Gereedschapsstaal. Giet- en Smeedstukken, Vijlen, enz. enz. DONALD H. SCOTT & Co., Ltd., LONDON voor: Scheepsbouw-, Ketel- en Constructiemateriaal enz.