is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 18, 05-05-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DU CROO & BRAUNS Belasten zich met het repareeren van Trammateriaal, speciaal Locomotieven. Vakkundige behandeiing. I VERKOOPBUREAU: Valkenweg 1, Amsterdam. Tel. N. 3868 en C. 2345

GEBR. MERENS HAARLEM Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-artikelen Vervaardigen o.a. Telefoon 10». Spooning- cii Tochtband = *

Ca. 5000 GIETSTALEN HAMERS van 300—2000 Gram. „ 1000 VOORHAMERS van 3—6 K.G. „ 1000 BIJLEN van ± i-J K.G. „ 1000 Gesmede en Geslepen NIJPTANGEN, 150 en 180 m.M. lang. .. 500 BLIKSCHAREN, Lyonsch model, 220—300 m.M. lang. „ 200 LOCOMOTIEF-, WAGEN- EN FABRIEKWINDASSEN, met enkele en dubbele overbrenging, voor lasten vanisoo—lsooo K.G. Direct leverbaar tegen billijken prijs vanaf Keulen, tusschentijdsche verkoop voorbehouden. r- Belangstellenden gelieven te schrijven onder K. M. 5596, aan RUDOLF MOSSE, Keulen.

N.V. Centraal Bureau der Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen AMSTERDAM, Weiteinde 9, Tel. Z. 2835. Het Centraal Bureau belast zich met den gemeenschappelijken aankoop van verbruiksartikelen voor Tram- en Spoorwegondernemingen, inzonderheid van de standaardrails en genormaliseerde voorwerpen, vastgesteld door de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen en goedgekeurd door den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. Nadere inlichtingen worden gaarne op aanvraag verstrekt,

Adverteert in „DE LOCOMOTIEF.”

Een onmisbaar boekje voor allen die werklieden in hun dienst hebben. Werkloonberekening Tot een uurloon van 50 et. Prijs f 0,75 Eerste Suppl. 50—75 et. „ 0,40 Tweede „ 75—100 et. „ „ 0,40 Alom verkrijgbaar bij den Boekh. en bij NIJGH &VAN DITMAR’S Uitgevers-Mij., Rotterdam.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,90. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

A 13 Yir 1-17013TT XJ VERTEGENWOORDIGT; Arv.llL cammell laird ó co. ud. WILLEMSKADE 2 ROTTERDAM SHEFFIELD ö BIRKENHEAD voor: Wielbandages, Assen, Voeren, Buffers, Veerenstaal, Gereedschapsstaal. Giet- en Smeedstukken,. Vijlen, enz. enz. DONALD H. SCOTT & Co., Ltd., LONDON voor: Scheepsbouw-, Ketel- en Constructiemateriaal enz.