is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 44, 01-11-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cx FRIED. KRUPP a.g. FRIEDRICH=ALFRED=HÜTTE \SJ RHEINHAUSEN (NIEDERRHEIN) Kails Laschbouten Laschplaten Railspijkers Onderlegplaten Tirefonds Dwarsliggers Klemplaten Wissels Railklemmen Kruisingen I Mijnrails Vertegenwoordigers: MERREM & LA PORTE. AMSTERDAM

WERKSPOOR AMSTERDAM-UTRECHT ROLLEND SPOORWEGMATERIEEL BRUG- EN KAPCONSTRUCTIES STATIONNAIRE EN SCHEEPSDIESELMOTOREN

Alle Correspondentie inzake advertentiën in dit blad s.v.p. te richten aan Nijgt & Ydll Dltlliar’S uitgevers-Maatsciiappij Wijnhaven 111-113, Rotterdam

Het Scheepsstoomwerktuig door A. D. F. W. Lichtenbelt. Hoogleeraar a/d Techn. Hoogeschool te Delft. Een handboek, hoofdzakeüjk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staatsex. Machinist ter Koopvaardij. Deel I. Stoomketel en toebehooren. 11. Het Hoofdwerktuigen de Voortstuwers. „ 111. Hulp- en Bijwerktuigen. „ IV. ■ Theoretisch gedeelte. V. Stoomturbines. De prijs der eerste 3 deelen is f 15, per deel, gebonden in 2 deelen f 17,50. Deel IV en V f 11,—, gebonden f 12,50 per deel. Alom verkrijgbaar b/d Boekhandel en bij NiJGH & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij.

J. ROSÉ i Co. Prinsengracht 762, AMSTERDAM Opgepicht 1881 Telegram-Adres: Lieber’s Code Used Telephoon 3077

Verfwaren Hollandsche en Engelsche LAKKEN Eenigste verkoopers vooi Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en Scandinavië voor Valentine’s Extra fijne Rijtuig-, Automobiel-, Tram- en Spoorweglakken en Verven Hoofd-Depot der Kunstpuimsteen van de Schumachersche Fabrik

Koopt op reis „De Werldkronlek“

Houtberelding AMSTERDAM Groote Wittenburgerstraat 110 Telefoon 9825 N. Opgericht 1855 CREOSOTEERFABRIEK Desgewenscht bijlevering hout, franco plaats van bestemming

Nederlandsch fabrikaat. Wollen Gordgnstoffen voor Spoor-en Tramrötulgen met of zonder initialen of figuren. J. & A. LE POOLE, Leiden.