is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 27, 02-07-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gedurende het eerste kwartaal <924 en 1923.

1) Ontvangsten over 1923 definitief, over 1924 geschat. Ongecontroleerd.

NAMEN DER MAATSCHAPPIJEN. Aantal j kilometers in 1 exploitatie Pe rso n en verve e r. Opbrengst van vervoer van Bagage, Goederen en Ecvende Dieren. I Opbrengst 1 van j Diversen. Totaal der opbrengsten. Opbrengst per dagkilometer. Sedert i Januari. Totaal der opbrengsten. Opbrengst per dagkilometer Aantal. 1 Opbrengst. Betuwsche Stoointr.-Mij. 1924 ; 37 16.183, 8.338, 896,— 25.417, 7,55 1 25.416, 7.55 ,> 1923 1 37 14.212, 8.646, 889, 23.747, 7.13 23.747 7 Dedemsv. St.-Tr.-Mij. 1924 140 47.403 21.355,54 93.351,22 3.842,04 118.548,80 9.30® 118.548^80 9.305 1923 140 56.729 29.145,05 77.665,985 3.877,14 110.688,175 8.78^ 110.188 175 8.78* Eerste Dr. St.-Tr.w.-Mij. 1924 110 33.450 16.510,22^5 25.441,15 3.542,50 45.493,87® 4.60 45.493^875 4.60 II >1 1923 110 59.094 27.325,005 23.791,255 2.317,17 54.433,43 5.50 54.433 43 5 .^0 Eerste Ned. El. Tr.w.-Mij 1924 1923 ' Electr. Spoorw.-Mij. 1924 1 1» > j 1923 1 Geldersch Overijselsclie 1924 32,8 6.896,22 19.315,50 2.292,68 28.504,40 9.55 28.504 40 9.55 Stoomtrani-Mij. 1923 32,8 6.460,33 16.928,12 2.487,80 25.876,25 8.77 25.876 25 1 877 Geld. St.-Tr.w.-Mij. 1924 » 1 IJ 1923 1 Geld. Westf. St.-Tr.-Mij. 1924 1 1 II 11 1923 1 Gemeentetram Amsterd. 1924 67,8 32.702,258 2.975.991,39 j 482,14 2.975.991,39 482,14 I. » 1923 66,9 32.639.611 3.013.590,565 ; 500,45 3.013.590 565 j oOÜ 45 Gein.electr.tram Arnhem 1924 II > > 1923 1 Gemeentetram Groningen 1924 17.960 2.229.685 113.179,80 1.031,85 114.211,65 133.42 114.211,65 133.42 I» II 1923 19,876 1.234.247 115.438,65 451,86 115.890,51 136 89 115.890 51 ' 1 36 89 Gemeentetram Nijmegen 1924 I I 11 1923 1 Gemeentetram Utrecht 1924 25,975 2.892.157 255.651,16 2.145, 257.796,16 110,27 257.796,16 110,27 • 1 » 1923 24,85 2.947.288 259.147,03 2.746, 261.893,03 117.14 261.893 03 117 14 Gooische Stoomtram 1924 J > » 1923 Haagsche T ramw. -Mij. 1924 130,4023 12.277.509 1.313.340,025 14.614,005 1.327.954,03 111.915 1.327.954,03 111.915 I, 1923 103,7675 12.645.499 1.361.950,97 19.525,415 1.381.476,385 147.942 1.381.476 385 147.942 Holl. Buurtspoorwegen 1924 ~ ~ 1923 Limburgsche Tr.w.-Mij. 1924 11 > t 1923 Maasbuurtspoorweg-Mij. 1924 21.047, 24.850, 2.911, 48.808, 8.45 48.808, 8.45 11 11 1923 20.402, 23.994, 2.126, 46.522, 8.14 46.522 8 14 Mij. totExpl.v.Tramw. 1924 11 11 1923 Nederl. Spoorwegen i) 1924 17.215.431, 19.920.136, 837.505. 37.973.072, 114.28 37.973.072, 114.28 11 11 1923 37.863.607,73 114.46 37.863.607,73 114.46 Nederlandsche Tramweg-1924 321 155.866,92 306.004,26 16.246,52 478.117,70 16.38 478.117,’70 16.38 Maatschappij 1923 321. 175.372,05 200.674,75 14.262.88 390.309,68 13.521 390.309,68 13.521 N.-Z.-Holl. Tram-Mij. 1924 667.536,055 10.516,59 678.052,645 60.49 678.052,645 60,49 'Ooster Stoomtram-Mij. 1923 721.358,865 17.913,335 739.272,20 56.42 739.272 20 56.42 1924 ~ ~ 1923 Rotterd. Electr. Tramw.- 1924 12.827.646 1.322.746,49 1.322.746,49 1.322.746 49 Maatschappij 1923 14.253.645 1.540.265,63 1.540.265,63 1.540.265 63 Rotterd. Tramweg-Mij. 1924 373.200 209.122,83 133.311,31 402.434,14 402.434^14 11 11 1923 421.894 237.932,99 178.502,91 416.735,90 416.735,90 vSociete Anonyme des Trws. électriques Flessingue 1924 Middelb. et extensions 1923 St.tr. Hulst-Walsoorden 1924 1» 11 1923 St.tr.w.-Mij. Antwerpen-1924 Berg. op Zoom-Tliolen 1923 Stoomtr.-Mij. ’s Bosch-1924 Helmond 1923 Stoomtr.-Mij. Breskens-1924 Maldegheni 1923 St.tr.-Mij. „Maas en 1924 31.4 11.449,96 6.329,685 1.115.60 18.895,245 6.61 18.895,245 6.61 Waal” 1923 31.4 14.502,20 7.037,48 2.321.625 23.861.305 8.44 23.861.305 8.44 St.-Tr.w.-Mij. „Oldambt-1924 30 15.405,61 16.596,245 209,75 32.211,605 11.80 32.211,605 11.80 Pekela” 1923 30 14.381,84 10.753,195 310.50 25.445,535 9.42 25.445,535 9.42 Stoom-Tramweg-Mij. 1924 0.-Groningen 1923 Stoomtram „Walcheren” 1924 27.230 25.518 6.952,875 5.633.98 2.272,245 14.859,10 6. 14.859,10 6. Tramweg-Mij. „de Graaf-1923 27.230 25.054 7.284,075 6.341,50 2.168.025 15.793,60 6.44 15.793,60 6.44 1924 18.258 26.865 5.873,11 7.308,775 51,79 13.233,675 7.965 13.233,675 7.965 schap” 1923 18.258 16.959 4.175,98 7.426,37 195,40 11.797,75 7.179 11.797,75 7.175 Tramweg-Mij. „de 1924 110 103.219 45.003,735 48.226,965 6.237,61 99.468,31 9.935 99.468,31 9.935 Meijerij” 1923 110 100.412 43.276,515 51.174,41 6.787,41 101.238,335 10,23 101,238,335 10.23 Tramweg-Mij. Zutphen-1924 Emmerik 1923 Tweede N.-Holl. Tram-1924 57 222.700 74.208,875 20.505,29 7.911,28 102.625,445 19,45 102.625,445 19.45 weg-Mij. 1923 57 211.300 79.640,02 20.731,37 8.635,11 109.006,50 20.75 109.006,50 20.75 Twentsche Ele ctr.Tram-1924 7.42 155.599 18.805,67 108,30 18.913,97 28,01 18.913,97 28.01 weg-Mij. 1923 7,42 146.604 22.965,765 74,40 23.040,165 34.50 23.040,165 34.50