is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 5, 04-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door den bijzonderen vorm van den ring wordt de olie tegen den wand van den oliepot teruggeslingerd en door de kanalen E weder naar de oliekamers B gevoerd. Ten einde ook zelfs bij de grootste snelheden te verhinderen, dat klein& hoeveelheden olie eventueel nog over het buitenvlak van den ring in de richting der stofdichting zouden afvloeien, zijn op dat vlak eenige doorgaande gleuven aangebracht, – waardoor de olie naar onderen kan afloopen.

5. De Stofring.

De stofring O bestaat uit twee m elkaar grijpende deelen, vervaardigd uit leder en vilt. De beide deelen, die onder en boven in den stofringhouder van den oliepot worden aangebracht, omvatten den astap halfcirkelvormig. Zij worden door bladveeren lichtelijk tegen den astap aangedrukt, ten einde eene dichte

afsluiting te verkrijgen en het binnendringen van vuil en stof te verhinderen.

De onderste helft van het inlaatgat in den stofringhouder wordt na het aanbrengen van den draagpot aan de binnenzijde (zie Fig. 1) nog afgesloten door een ijzeren plaat, die den astap met eenige speling halfcirkelvormig omvat. Hierdoor wordt bij zeer scheven stand van het voertuig, een afloopen van olie naar buiten voorkomen en is de stofring tegen verontreiniging gevrijwaard.

Fig. 5. Olievangring

Fig. 3. Rotatie-vleugel

Fig. 6. Stofring.

Om directe aanraking van stofring op astap te voorkomen is in de constructie Fig. 1 bij O nog een stalen ring op den astap warm opgekrompen, waardoor tevens eene goede zitting voor den olievangring wordt verkregen.

De boven beschreven draagpot kan gebezigd worden voor personen-, bagage- en goederenwagens als ook voor tenderassen, zoowel van spoor- als van tramwegen.

De inrichting is het product eener twaalfjarige ervaring ; zij maakt tusschentijdsche bij smering overbodig en voorkomt het ontstaan van warniloopers door haar rijkelijken olietoevoer.

Fig. 4. Draagmetaal.

De ~Isothernios”-draagpot is in verschillende landen o.a. in Frankrijk en Koloniën, België, zelfs ook in China reeds ingevoerd. De doorgaande expresstrein Parijs-Brussel is geheel met deze potten uitgerust. Bij meerdere exploitatie-diensten, o.a. bij de Duitsche-, Russische- en Servische Staatsspoorwegen zijn ~Isothermos”-potten reeds in beproeving.

De economische waarde van het beschreven systeem, voortvloeiende uit het olieverbruik kan uit de navolgende vergelijkende cijfers worden afgeleid. Ingevolge op Fransche Spoorwegen verrichte metingen was het verbruik van olie voor een gewonen draagpot te stellen op ;