is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 40, 07-10-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ly. T. IM. geprojecteerde net al het materieel naar Roermond kan vervoerd worden.

Bij het ontwerpen van dit plan is getracht de verschillende localiteiten zoodanig te groejieeren, dat deze als ’t ware onder één dak werden gebracht, vanuit een centraal ])unt te overzien waren, en toch de eene afdeeling niet storend of belemmerend werkte op de andere. Waar iedere afdeeling daarbij haar ajiarte voorwaarden stelde in verband met haar bestemming en men door technische of economische eischen gebonden was aan bepaalde hoofdafmetingen, is het een dankbare taak geweest, hiervoor een redelijke architectuur te ontwer]ien.

Zooals uit de afbeeldingen blijkt, heeft de baksteen hierin een belangrijke rol ges])eeld ; ook voor de voornaamste binnengevels is de baksteen in ’t gezicht gelaten. Hiervoor is gebruik gemaakt van Bimburgsche ringovensteen uit de omgeving van Roermond ; voor de plint zijn donkerblauwe klinkers en voor het opgaand werk miskleurige klinkers toegepast.

Voor afdekking van de ])lint, voor raamdorpels, en voor afdekking van borstweringen en gevels, is gebruik gemaakt van Beiersche zandsteen.

De draagconstructie der daken, de vakwanden, de kraanbanen met kolommen zijn in ijzer uitgevoerd.

•De daken zijn gedekt met ~ruberoid” op houten beschieting ; de vloeren zijn deels van klinkers of beton, deels van asphalttegels.

Wij zullen verder een toelichtende beschrijving van de inrichting der werkjdaats laten volgen.

In het midden van het gebouw ziet men eene ruimte op den ])lattegrond aangeduid als rolwagens])oor ; deze ruimte is met een z.g. portaal uitgebouwd. In dit portaal wordt het te repareeren materiaal binnengereden op een rolwagen, ook wel traverse geheeten, en door dezen gebracht naar het sjioor, waarop de herstelling zal plaats hebben.

De ruimte, noodig voor deze traverse, is een vrijwel onproductieve ruimte en daarom is ook overwogen om het rolw'agenspoor buiten het gebouw te leggen.

De nadeelen hiervan zouden de volgende geweest zijn: In de eerste ]daats zou men in dat geval twee in plaats van één traverse noodig gehad hebben, dus aan weerszijden van het gebouw één, hetgeen niet alleen meer aanschaffingskosten vereischt had, doch tevens nadeeliger was door de meerdere rails, die noodig zouden