is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 39, 28-09-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Actief.

Balans op 31 December 1926

Passief.

Algemeene Bouwrekening A. . ƒ 2.068.227,985

Aanleg lijn Roermond-Sittard. . „3.164.099,835 „ „ Maastricht-Vaals . . „ 4.799.068,89 „ „ Sittard-Heerlen . . „2.806.083,185 „ „ Brunssum-Staatsmijn

Emma „ 551.859,805

„ „ Heerlen-Kerkrade „ 1.029.792,27

„ „ Venlo-Meyel . . . „ 382.766,075

„ „ Heerlen-Brunssum . „ 42.929,75 „ „ Ulestraten-Lutterade „ 9.609,90

Projectkosten Heerlen-Maastricht „ 21.978,99 „ Meyel-Weert . . „ 747,625 „ Sittard-Geleen . . „ 378,52 „ Grevenbicht Mijn

Maurits . ... „ 1.491,21

Emplacement Roermond . . . ~ 185.506,215

/ 15.064.540,255

Hoofdkantoor en conciërgewo-

ning Roermond ƒ 123.067,34

Goederenloods en locomotiefre-

mise Roermond „ 95.111,665

Centrale Werkplaats Roermond „ 376.769,805 Remise met werkplaats Heerlen „ 369.031,92 Onderstations Heerlen en Sittard „ 60.164,—

— „ 1.024.144,73

Magazijn Aanleg 1.283.939,24

Rollend materieel „ 2.588.378,575

Machinerieën „ 274.535,965

Vrachtauto’s 2.404.05 Inventaris en gereedschappen 101.848,89 Aansluitingskosten bovenleiding electr. lijnen . „ 37.913,80 Magazijngoederen en brandstoffen v/d exploitatie „ 188.254,79 Vereeniging van Gemeenten „ 150.525,66

Agenten „ 9-369,03^

Diverse Debiteuren „ 76.598,965

Intrest „ 3.281,95 Subsidie van het Rijk 82.454,49

Fondsen van het Pensioenfonds der voormalige Stoomtramweg-Mij. Venlo-Maasbree-Helden „ 18.488,99

Belegd vernieuwingsfonds „ 127.252,50 Effecten „ 2.500,—

Kassen, postrekening en bankier . . . . . „ 54.329,99

Verlies op verkochte overcomplete materialen van den aanleg der lijnen „ 119.459.51

Verhezen t/m 1925 „ 755.124,20

Verlies 1926 „ 60.659,605

/ 22.026.005,19

Aandeelenkapitaal L.T.M / 7.500.000,—

Door de C.L.S.M. te vorderen aandeelen L.T.M. „ 1.211.000,—

~ ~ V.M.H. ~ ~ ~ L.T.M. ~ 500.000,

Vernieuwingsfonds Rollend materieel . . . . „ 274 773,51 van den Weg „ 252.565,51

Reserve koersverschillen effecten „ 4.009,68

Rentelooze voorschotten „ 8.582.365,56

Extra rentelooze voorschotten „ 594.644,275

Intrest 4’/2% geldleening:

Het Rijk / 162.730,48

Provincie Limburg „ 27.805,50

Gemeente Maastricht . . . . „ 5.452,92

„ Heerlen „ 6.620,36

„ Kerkrade „ 4.767,36

„ Sittard „ 3.181,21

„ 210.557,83

Geldleening 4V2% 2.730.000,

Afrekening vervoer in rechtstreeksch verkeer met de Ned. Spoorwegen „ 32.582,03

Diverse Crediteuren:

Creditsaldo ƒ 135.678,80

Af Debetsaldo 20.781,905 „ 114.896.895

Reserve tot inkoopen van pensioenen van het personeel der voormalige Stoomtramweg-Mij.

Venlo-Maasbree-Helden „ 18.488,99

Intrest „ 121,15

ƒ22.026.005,19

Verlies- en Winstrekening Roermond-Kessenioh, -Vlodrop en -Deurne over 1926.

Saldo Exploitatierekening . / 75.740,49-’ Vernieuwingsfonds V. d. weg ....,, 13.212,—

Vernieuwingsfonds rollend materieel . ~ 12.415,05 Intrest ~ 23.545,68

ƒ 124.913,22®

Subsidie van het Rijk ƒ 16.230, Verlies 1926 108.683,22-’

/ 124.913,22®

Verlies- en Winstrekening Roermond-Grevenbicht over 1926.

Saldo Exploitatierekening / 11.672,29-’

V’ernieuwingsfonds v. d. weg ....,, 8.151,-

Vernieuwingsfonds rollend materieel . ~ 11.003,81

Intrest 20.365,80 ƒ 51.192,90-’

Subsidie van het Rijk ƒ 10.210,

Wagenhuur ~ 7.688,-

Verlies 1926 33.294,90’ ƒ 5i.ig2,90’