is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 47, 1929, no 8, 20-02-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het bedrag van ƒ2.861.000,' voor de sporen is begrepen een stelpost van ƒ20.000, ter latere verrekening van door de gemeente Rotterdam aan de R.E.T.M. in liquidatie nog in rekening te brengen bedragen voor werkzaamheden aan de Parkkade, betrekking hebbend op de verlenging van lijn i. Evenwel had een verrekening van deze stelpost tusschen de gemeente Rotterdam en de R.E.T.M. in liquidatie op 31 December 1927 nog niet plaats gehad, zoodat de sporen op de balans zijn opgevoerd voor een bedrag van ƒ2.841.000,—.

Lijn. Eindpunten der lijnen. Enkel spoor. ii Dubbel spoor. 1 Meters Totale lengte. Exploit. lengte. Geëxploiteerd over andere lijnen. Electrische Tractie. ’ i 1 Honigerdijk—Park 39 5826 11691 5865 2 Centraal Station—Vlaskade 125 8719 17563 9251 407 M. over li )n I en 4. 3 Heer Vrankestraat—Boompies. 140 3777 7694 4555 638 „ . I, 2 en 14. 4 Oude Hoofdplein—Willem.splein . 4387 8774 5339 952 „ , I en 2. 5 Van Heusdestraat—Oudedijk . 34 4947 9928 6846 1865 ~ ~ 1 E 2,3, 4 en 15. 6 Heer Vrankestraat—Prinsenhoofd. 182 3693 7568 6736 2861 „ , I, 2,3, 4 en 14. 7 Beursplein—Delfshaven—Maasstation. 5923 11846 9115 3192 „ „ , 1. 2, 3 en 4. 8 Beursplein—Schiedam 3471 6942 6944 3473 – , 1, 2, 4 en 7. lO Oosterkade—Ruige Plaatweg . 32 5331 10694 8876 3513 n .. , 2, 3. 4. 5 en 7. 11 Lischplein—Mathenesserlaan . 36 2977 5990 5654 2641 ~ , 1, 2,3, 4, 7 en 10. 12 Centraal Station—Groene Zoom . 2472 4944 8089 5617 .. » , 11 2 en 4. 12^ Centraal Station—Groene Hilledijk . 337 310 957 6997 6350 „ , I, 2, 4 en 12. 13 Wilhelminakade—Groene Hilledijk . 135 2408 4951 3060 5'7 .. .. , 12A. 14 Centraal Station—Hillegersberg . 268 2289 4846 5319 2762 „ „ , 2, 3,4, 6, 10 en II; >5 Spangen—Crooswijk 101 2540 5181 6428 3787 – .. , 2, 3, 4 en 5. Totaal (electrische tractie) 1429 59070 119569 99074 M 010 rtrac t i e. Rotterdam—Overschie 3872 514 4900 4866 0 OC , 6. Totaal 5301 59584 124469 103940

rram 1 ij ne n. – – Op 31 December 1927 waren 15 lijnen in exploitatie, volgens bovenstaande tabel.

De wijziging der lengten sedert 30 Juni 1927 had de volgende oorzaken;

Lijn I. Verlenging langs de Parkkade ; ~ 4. Verlegging der sporen op den Goudschen Singel;

~ 5- Spoorwijziging in de le Middellandstraat; ~ 10. Spoorwijziging in de le Middellandstraat;

~ 15- Verlegging der sporen op den Goudschen Singel. Naast de cijfers uit bijgaande tabel kan hier nog ver-

Debet. Balans op 31 December 1927. Credit. Kas ƒ 47.604,66^ Personen ƒ 340.530,46 Deposito Gemeente-Ontvanger . ,, 554.308,09 Borgtochten Personeel ,, 75-475. Magazijngoederen in bewerking . . ,, 5->29.3-1- Verkochte couponboekjes van ƒ 0,90 ., 18.534,89 Werken voor derden ,, 276,24 (nog in omloop) Postrekening No. 133395 ,, 6.199,79 Waarborgsommen voor abonnementen. .. 4->77.5o Voorschotten ,, 25,— Omslagrekening .. 70-143.20 Sporen ƒ2.841.000,— Bovenleiding . . . ,, 63 5.000,- Rollend materieel . . ,, 2.057.000, Pensioenfonds (nog te storten) . Gereserveerde bedragen: Nog te betalen aan de R.E.l'.M. in ,, 128.000,— Hulpvoert. en paarden ,, 43.000,— liquidatie .. 87.293,93 Gebouwen en terreinen ,, 2.161.000,— Zieken- en Ondersteuningsfonds . . ,, 2.097,64 Kantoormeubilair . . ,, 35.000,- Nog te betalen werkloonen over 1927 .. 42-577.70 Werkt, en verdere in -Met leeningen te dekken ,, 7.956.000,— ventarissen v. werkplaatsen en remises . ,, 184.000,— ƒ 7.956.000,— Afschrijvingen . . . ,, 100.000,— Dienstkleeding en verdere benoodigdheden van het personeel .... Magazijnvoorraden Pensioenfonds (nog te ontvangen van ,, 7.856.000,— ,, 66.283,19 ,, 200.092,45’* Voordeelig Saldo .. 12.915,28 het personeel) . ,, 2.096,83 ƒ 8.737-74.g6o ƒ 8.737.745,60